Rocca al Mare Kooli Veskimöldre Lasteaia töötajate kolmepäevane õpetajate toetusstreik 24.-26. jaanuar 2024

Postitatud:

22. jaanuaril 2024 algab Eestis õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streik. See on väga äärmuslik meede, et juhtida tähelepanu tõsistele probleemidele Eesti haridusmaastikul. On tähtis, et Eesti riigi käekäigu eest vastutajad mõistaks, et kvaliteetne haridus on kõige tähtsam eeldus, et meie riik saaks hästi, turvaliselt ja jätkusuutlikult toimida. Mõistmisele peavad järgnema konkreetsed teod, aga just nendest jääb praeguses hariduspoliitikas vajaka. Eesti haridussüsteemis on tekkinud olukord, kus aasta-aastalt on üha raskem leida kvalifitseeritud õpetajaid. Selle põhjuseks on kooliõpetajate suur töökoormus, mis omakorda põhjustab õpetajate läbipõlemist.

Rocca al Mare Kool on erakool ja seetõttu ei ole kõik mured, millega üldhariduskoolid silmitsi seisavad, teravalt tõstatunud. Samas oleme osa Eesti haridusmaastikust ning tunneme vajadust seista teiste Eestimaa õpetajate kõrval. Loodame, et ka teie lapsevanematena toetate meid selles. Õpetajate ressurss on ammendumas ning sellel on tõsised tagajärjed Eesti haridusele ja laiemalt kogu Eesti riigi tulevikule.

Eelnevalt välja toodud põhjustel tahame ka meie Rocca al Mare Kooli Veskimöldre Lasteaia töötajad olla solidaarsed kõikide Eesti õpetajatega ning osaleme kolmepäevasel toetusstreigil 24.-26. jaanuar käesoleval aastal.

Rocca al Mare Kooli Veskimöldre Lasteaed on 24.-26. jaanuaril avatud. Streigi ajal õppetööd ei toimu.

24.-26.jaanuar töötavad lasteaias enamikes rühmades asendusõpetajad.

Lasteaiapäeva korraldusliku poole eest vastutavad direktor Anu Ratas ja õppealajuhataja Karmen Karp.

Lasteaia õpetajate streigijuht on õpetaja Hanna-Liisa Pakosta.