Sõimeealine laps

Rocca al Mare Kooli  Veskimöldre Lasteaed Laagris aadressil Instituudi tee 151 ootab alates sügisest lisaks lasteaiaealistele ka sõimelapsi vanuses 1 aasta 8 kuud kuni 3 eluaastat.
Neile laieneb lapsehoiuteenuse toetus.
Sõimelapse õppemaksu suurus sõltub omavalitsuse toetuse suurusest.
Saue vallas ei ületa lapsevanema osalustasu 20 % Eesti Vabariigi palga alammäära ehk 94 eurot kuus, lisandub toiduraha. Saue vallaga on lasteaial sõlmitud vastavasisuline leping.
Ootame ka väikeseid meie mõnusasse majja!