Piripiri

Piripiri on 2019-2020. õppeaastal 2 ja 3-aastaste laste liitrühm.
Piripiri rühma hommikud algavad 7.30 sooja tervituse ja lõppevad 18.00 mõnusa sõbrakalliga. Meie rühmas töötab ka õhtune valverühm ning 18.00-18.30 on meil mängukaaslasi teistest rühmadest.

Meie kõige pisemad sõrmed askeldavad väsimatult nukunurgas, kus valmistamist vajavad mitmekäigulised lõunasöögid nukkudele ning parandamist ootavad remonditöökotta jõudnud mänguautod.

Lahke ning toetava nõu ja jõuga saadavad Piripiri laste igapäevategemisi õpetajad Christine`Elisabeth ja Jane ning abiõpetaja Inna.

Kahel korral nädalas dirigeerib laste musikaalseid tegemisi õpetaja Piret, liikumisvilumust suunab õpetaja Kärt ning korra nädalas jagab armastust kunsti vastu õpetaja Tea.

Õpetajatele saab kirjutada:
Christine-Elisabeth.Rikma@ramlasteaed.ee
Jane.Metsis@ramlasteaed.ee
Inna.Ignatjeva@ramlasteaed.ee

Piripiri rühma telefon 575 60012
Õpetajate tuba 534 08740
Valverühma telefon 575 60012
Direktor 575 60010
õppealajuhataja 575 60017