Piripiri

Piripiri on 2020-2021. õppeaastal liitrühm. Umbes pooled lapsed hakkavad kohe saama 4-aastaseks ja ülejäänud 5-aastaseks. Rühmas on paar juba 5-6 aastast last ja mõned 2-aastased pesamunad.
Piripiri rühma hommikud algavad 8.30 sooja tervituse ja lõppevad 18.00 mõnusa sõbrakalliga. Nii hommikune kui ka õhtune valverühm on maja esimeses alumises rühmas. Hommikune valverühm 7.30-8.30. Õhtune valverühm 18.00-18.30.

Lahke ning toetava nõu ja jõuga saadavad Piripiri laste igapäevategemisi õpetajad Christine Elisabeth ja Jane ning abiõpetaja Inna.

Õppetöö toimub rühmas vastavalt laste vanusele. Nädala jooksul teevad  lapsed tööd väiksemates rühmades.

Kahel korral nädalas dirigeerib laste musikaalseid tegemisi õpetaja Piret, liikumisvilumust suunab õpetaja Kärt. Korra nädalas teeme õpetaja Karmeniga grupitööd loovülesannetega.

Õpetajatele saab kirjutada:
Christine-Elisabeth.Rikma@ramlasteaed.ee
Jane.Metsis@ramlasteaed.ee
Inna.Ignatjeva@ramlasteaed.ee

Piripiri rühma telefon 575 60012
Õpetajate tuba 534 08740
Valverühma telefon 575 60012
Direktor 575 60010
Õppealajuhataja 575 60017