PiriPiri

PiriPiri on õppeaastal 2022-2023 liitrühm.
PiriPiri rühma hommikud algavad 8.00 sooja tervituse ja lõppevad 18.00 mõnusa sõbrakalliga.  Hommikune valverühm 7.30-8.00 toimub tagumise maja poole ülemises rühmas, õpetajateks on

EleVantsi õpetajad. Hommikuse valverühma telefoni number on 57560013. Õhtune valverühm 18.00-18.30.

Lahke ning toetava nõu ja jõuga saadavad Piripiri laste igapäevategemisi õpetaja Jane ja Heliis ning abiõpetaja Inna.

Õppetöö toimub rühmas vastavalt laste vanusele. Nädala jooksul teevad  lapsed tööd väiksemates rühmades.

Kahel korral nädalas dirigeerib laste musikaalseid tegemisi õpetaja Piret, liikumisvilumust suunab õpetaja Kärt. Korra nädalas teeme õpetaja Karmeniga grupitööd loovülesannetega.

Õpetajatele saab kirjutada:
Jane.Metsis@ramlasteaed.ee

Heliis.Juksar@ramlasteaed.ee

Inna.Ignatjeva@ramlasteaed.ee

Piripiri rühma telefon 575 60012

Direktor 575 60010
Õppealajuhataja 575 60017