Tokiloti

TokiLoti rühm on 2019/2020 õppeaastal lasteaia kõige nooremate laste rühm, kus on kaheaastased või peagi kaheseks saavad lapsed.
Rühmas on kolm õpetajat: Eveli Põldme (eveli.poldme@ramlasteaed.ee), Kerlin Kalda (kerli.kalda@ramlasteaed.ee) ning abiõpetaja Ene Nurmsalu (ene.nurmsalu@ramlasteaed.ee).

Liikumistegevusi viib läbi õpetaja Kärt Tõnisson, muusikaõpetaja on Piret Hansen  ja kord nädalas teeb kunstitegevuse Tea Oll.
Maja avatakse kell 7.30. Meie rühm on hommikuseks valverühmaks ka maja tagumise poole teistele lastele. Õhtul kell 18.00-18.30 saavad meie lapsed olla valverühmas maja esimese poole alumises rühmas.
Laste kasutada on avar rühmaruum, kus toimuvad õppetegevused, siin sööme, mängime ja ka puhkame. Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis. Lisaks on meie kasutada kogu aed ja seal asuvad õuetundide läbiviimiseks mõeldud „Vihmamaja“ ning välilava.

Kõik hommikud algavad hommikulauluga.
Hommik on käes,
möödas on öö,
tõusen ma koos päikesega,
tere, uus päev.

Enne sööki laulame söögilaulu.
Kas on linnukesel muret,
mis ta sööb ja kus ta saab.
Tema loodab looja peale,
tõstab lauluhääle,
kauni lauluhääle,
üles taeva poole.

Oma tegevustes järgime orienteeruvat päevakava:
7.30-8.30 kogunemine ja vaba mäng
8.30-9.00 hommikusöök
9.00-9.15 hommikuring
9.30-10.30 tegevused ja vaba mäng
10.30-12.00 õueaeg
12.15-12.45 lõunasöök
13.00-15.00 puhkeaeg
15.30-16.00 õhtuoode
16.00-18.00 vaba mäng, huviringid, õueaeg
18.00-18.30 tegevused valverühmas

Kõik õppetegevused toimuvad integreeritult, st. ühe tunni sees puudutatakse nii keele ja kõne, matemaatika, keskkonna  jne. teemasid. Püüame tundides olla võimalikult mängulised ja loovad ning arvestada laste soovidega.  Vajadusel jaguneme väiksematesse gruppidesse. Esmaspäeval alustame alati terve lasteaiaperega ühiselt saalis, suures hommikuringis.

Rühma telefon 575 60011
Valverühma telefon õhtul 575 60012
Õpetajate tuba 534 08740
Direktor 575 60010
Õppealajuhataja 575 60017