TokiLoti

TokiLoti rühm on 2022/2023 õppeaastal liitrühm. Meie rühmas käivad 4 -5 aastased lapsed ja mõned kahe aastased.
Rühmas on õpetajad Eveli Põldme ja Kaili Lindemann ning abiõpetaja Ene Nurmsalu.

Liikumistegevusi viib läbi õpetaja Kärt Tõnisson, muusikaõpetaja on Piret Hansen  ja kord nädalas teeb loovtööd Karmen Karp.
Maja avatakse kell 7.30. Hommikune valverühm toimub maja esimese poole alumises SegaSumma rühmas. Õpetajateks SegaSumma õpetajad. Õhtune valverühm kell 18.00-18.30 toimub õues ja õpetajateks on TokiLoti või PiriPiri rühma õpetajad.

Laste kasutada on avar rühmaruum, kus toimuvad õppetegevused. Siin sööme, mängime ja ka puhkame. Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis.

Hommikulaul:
Hommik on käes,
möödas on öö,
tõusen ma koos päikesega,
tere, uus päev.

Söögilaul:
Kas on linnukesel muret,
mis ta sööb ja kus ta saab.
Tema loodab looja peale,
tõstab lauluhääle,
kauni lauluhääle,
üles taeva poole.

Oma tegevustes järgime orienteeruvat päevakava:
7.30-8.30 kogunemine ja vaba mäng
8.30-9.00 hommikusöök
9.00-9.15 hommikuring
9.30-10.30 tegevused ja vaba mäng
10.30-12.00 õueaeg
12.15-12.45 lõunasöök
13.00-15.00 puhkeaeg
15.30-16.00 õhtuoode
16.00-18.00 vaba mäng, huviringid, õueaeg
18.00-18.30 tegevused valverühmas

Kõik õppetegevused toimuvad integreeritult, st. ühe tunni sees puudutatakse nii keele ja kõne, matemaatika, keskkonna  jne. teemasid. Püüame tundides olla võimalikult mängulised ja loovad ning arvestada laste soovidega.  Tundideks jaguneme väiksematesse vanusepõhistesse gruppidesse.

Eveli Põldme – eveli.poldme@ramlasteaed.ee

Kaili Lindemann – Kaili.Lindemann@ramlasteaed.ee

Ene Nurmsalu – Ene.Nurmsalu@ramlastead.ee

Rühma telefon 575 60011
Valverühma telefon hommikul 575 60014

Direktor 575 60010
Õppealajuhataja 575 60017