Põhimõtted

Arusaamade ja tõekspidamiste kujunemist suuname Veskimöldre lasteaia oma kultuurist ja väärtustest lähtuvalt. Hingeharidus ja loovus on need märksõnad, mida käsitleme igapäeva – ja õppetegevustes, teemade valikus ning suuremates ja väiksemates projektides.

ÕPPE-KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Individuaalsus
Õppimine ja kasvamine lasteaias on üheaegselt nii arenguliselt kui individuaalselt lastele sobivad. Arvestame lapse päritolu, võimeid ja soove.

Turvalisus
Turvalisuse loob lapsele teadmine, et temast hoolitakse, teda toetatakse. Lapsed õpivad kõige paremini, kui neil on hea olla.Usk endasse kasvab edu ja õnnestumiste kaudu mängides, õppides, kaaslaste ja õpetajatega suheldes.

Aktiivsus ja loovus.
Loovus ümbritseb neid kõikides tegevustes ning ei piirdu ainult kunsti-ja muusikaloominguga.
Julgustame last aktiivselt, iseseisvalt ja teisi arvestavalt tegutsema ja loovalt mõtlema.

Mängulisus
Mäng on kogemused ja elamused, põnevus ja rõõm, aga ka uurimine, katsetamine ja uute teadmiste omandamine.
Laste omaalgatuslikele mängudele lisaks kasutame mängu ja mängulisi võtteid tegevustes kogu päeva jooksul.

 Hooliv suhtlemine
Õpitakse üksteiselt ja õpitakse koos. Tulemus sünnib lapse ja õpetaja ning lapse ja kaaslase koosmõjus. Lasteaed toetab ja aktsepteerib iga lapse omapära ja iseärasusi. Laps saab olla tema ise, avaldada arvamust ja käituda oma tavapärase käitumismustri järgi.

Terviklikkus
Uute asjadega tutvumiseks on olulised varasemad teadmised ja kogemused ning lähtumine lapsele lähedasest asjadest- kodust, ümbrusest, ajast ja kohast, kus laps kasvab. Lapsed omandavad teadmisi aktiivselt tegutsedes – mängimise, näitlemise, lugemise, kirjutamise, käsitöö, arvutamise, joonistamise ja laulmise kaudu.

Tervis
Lapse kasvamine terveks, elujaatavaks, terve olemise võimalusi teadvaks ja neid kasutavaks inimeseks toimub paljude tegurite koosmõjul. Tervisega seonduvate põhiteadmiste omandamine toimub mitmekülgsete tegevuste ja teemade kaudu.

Tavad ja pärimus
Kultuuritavade väärtustamine on järjepidevuse ja identiteedi aluseks. Toetame traditsioonide, tõekspidamiste, esemelise ja sõnalise kultuuri kestmist mängides, lugusid jutustades, lavastades ja erinevaid teemasid käsitledes.

Keskkond
Ümbrus, milles laps lasteaias viibib, soodustab lapse igakülgset arengut terveks, loovaks, avatud inimeseks.

Koostöö
Lapsevanematega suhtlemisel on esmatähtsad avatus ja usaldus. Koostöös lapsevanematega loome lapse arengut toetava keskkonna.Lapse arengu toetamises kehtib ühtse vastutuse printsiip ehk osalusteooria, kus kõik lasteaia töötajad vastutavad iga konkreetse lapse arengu eest.

 


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738