Arengufond

Arengufond on kooli vanematekogu algatusel 2009. aastal ellu kutsutud hea tahte sihtasutus, eesmärgiga aidata kaasa RaM Kooli arengule.

Fond moodustub kooli lapsevanemate, vilistlaste ning suurtoetajate tehtud vabatahtlikest annetustest. Fondi laekunud annetused suunatakse Arengufondi projektide elluviimiseks ja osaliselt investeeritakse, et luua täiendavaid arenguvõimalusi tulevikus.

RaM Kooli Arengufond toetab:
* RaM kooli õpetajate motivatsiooni, ennekõike finantseeritakse õpetajate omaalgatuslikku erialast täiendõpet, mis ei ole kooli iga-aastases koolituskavas;
* RaM kooli õpilasi ja õpetajaid, kes esindavad kooli, näiteks olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel;
* Silmaringi arendavate külaliste toomist kooli ning koolitusi;
* Huvi- ja õppetegevuseks vajaliku suuremahulise inventari soetamist;
* RaM Kooli arengut toetavaid pilootprojekte, õpilaste ettevõtlikkust.

Arengufondi suurimad toetusprojektid
2019-2022 keskendub Arengufondi tegevus märksõnale “õpetaja”.
Läbi tulevaste tegevuste ja algatuste aitame luua võimalusi, et õpetajad saaksid tuua parimaid praktikaid meie kooli, et õppimine oleks huvitav ja õpetamine mitmekesine.
2018 Kooliaulasse kaasaegse valguslahenduse soetamine
2016-2017 Kooli väliklassi “Ateena kool” rajamine
2016-2017 Kunstmuruga koolistaadioni rajamine

Väiksemad toetusprojektid läbi aastate
Loodusklassi välibaas, betoonist lauatennise lauad kooli siseõuel, õppeköögi uuendus, korvpalliväljaku uuendus, pianiinod, helipult, trummikomplekt, 3D printer, treipink, RaM ilmajaam, Vernier’i mõõdikud, Vodja kooli toetusprojekt, kooli koduleht, suur ekraan kooli aulasse jne.

Arengufondi algatatud heategevuslikud üritused ja traditsioonid*
2020. aastal Üle-eestilise jätkusuutlikkuse projekti “Rohetiiger” algatamine RaM koolis;
Alates 2018. aastast praktiline ettevõtlus – valikaine – eestvedamine;
Alates 2016. aastast spordi- ja toidupidu “ROHELINE MURU„;
Alates 2014. aastast RaM kooli õpetajate austusõhtu korraldamine;
Alates 2014. aastast RaM koolivormi elutsüklit käsitlev programm Projekt 360° propageerimaks taas- ja uuskasutust ning väärtustamaks keskkonnateadlikust;
Alates 2013. aastast heategevuslik gurmeeõhtu;
Alates 2010. aastast RaM koolikalendri kirjastamine ja müük.

* Kõikidest üritustest saadud puhastulu suunatakse eesmärgistatud projekti elluviimiseks.

Fondi laekunud annetused
suunatakse fondi eesmärkide täitmiseks, sealhulgas vajadusel täies mahus. Võimalik fondi jooksev jääk kantakse järgmisesse eelarveaastasse ja/või investeeritakse konservatiivselt.

Annetada saab arveldukontole:
Rocca al Mare Kooli Sihtasutus
EE632200221043899565 Swedbank
Selgitusse märkida: Annetus RaM Kooli Arengufondi, annetaja nimi või soov jääda anonüümseks.

Annetuse suurus ja annetamine on rangelt vabatahtlikud. Teretulnud on nii püsimaksekorraldused kui ühekordsed annetused vastavalt pere võimalusele ja soovile RaM Kooli arengule kaasa aidata. Toetamise erinevaid võimalusi selgitame lähemalt SIIN.

Aruandlus
Ülevaade fondi poolt toetatud projektide ja korraldatud tuluürituste kohta avaldatakse kaks korda aastas RAM Kooli kodulehe arengufondi osas.

Fondi arenedes on arengufondil õigus fondi statuuti täpsustada ja täiendada.