Õppetoolid ja tugisüsteem

Ainevaldkonniti on kool jagatud kuueks õppetooliks, mille eesotsas on õppetooli juhataja, kes korraldab oma valdkonna tegevust kogu kooli lõikes. Õppetooli alla kuuluvad vastava valdkonna õppeained on omakorda jagatud ainesektsioonideks. Ainesektsioone juhivad ainesektsioonide juhatajad,kes korraldavad oma valdkonna tegevust kogu kooli lõikes. Kokku on 11 ainesektsiooni: emakeele, inglise keele, B- ja C-keele, muusika, KuKäKo, sotsiaalainete, matemaatika ja IT, loodusainete, spordi ja liikumise, klassiõpetajate ning eelkooli ainesektsioon kuhu kuuluvad kõik vastavate valdkondade õpetajad.

Õppetoolid ja ainesektsioonid leiad rippmenüüst.