Õppemaks ja lisanduvad tasud

Kooli õppemaksu suurus ja lisanduvad tasud järgnevaks õppeaastaks määratakse Rocca al Mare Kooli AS nõukogu poolt maikuu jooksul lähtuvalt kooli eelarvest.

Vastavalt 01.02.2018 jõustunud erakooliseaduse muudatustele ei arvata õppemaksu hulka õppekavaväliste tegevuste kulusid, sealhulgas huvitegevuse ja pikapäevarühma kulusid ning koolitoidu, majutuse, transpordi ja muude õppimist toetavate teenustega seotud kulusid.

Õppemaks

2024/2025 õppeaasta õppemaks 1.-12. klassis 2460 € aastas

Õppemaksule lisanduvad tasud 2023/2024 õppeaastaks

Nooremas kooliosas (1.-5. klassis):

Õppekava välised tegevused: liikumine, ujumine, kunst, laulukoor, pikkpäev jms lisatunnid, mis toetavad RaM Kooli väärtuskasvatust.  280€ aastas
Õppimist toetavad teenused: silmaringiharidus, loodusklass, õppekäigud, kooli ürituste, õppeprogrammide (Opiq, KiVa, Eduten jt) ja -projektidega kaasnevad kulud. 320€ aastas

Keskmises kooliosas (6.-9. klass):

Õppekava välised tegevused: liikumine, kunst, laulukoor, majandusõpetus, enesearengu grupitunnid, individuaalse õppe lahendused jms lisatunnid, mis toetavad RaM kooli väärtuskasvatust.  280€ aastas
Õppimist toetavad teenused: silmaringiharidus, loodusklass, õppekäigud, kooli ürituste, õppeprogrammide (Opiq, KiVa, LoTe jt) ja -projektidega kaasnevad kulud. 320€ aastas

Vanemas kooliosas (10.-12. klass):

Õppekava välised tegevused: laulukoor, karjääri planeerimine ja ettevõtlikkus, finantsharidus, valikainete ja valdkonna valikute mitmekesisus jms lisatunnid, mis toetavad RaM kooli väärtuskasvatust.  280€ aastas
Õppimist toetavad teenused: silmaringiharidus, loodusklass, õppekäigud, kooli ürituste, õppeprogrammide (Opiq jt) ja -projektidega kaasnevad kulud). 320€ aastas

Keele-ja kultuurireisid

Keele- ja kultuurireisid toimuvad 8. klassis a-keele riiki (Inglismaale) ja 11. klassis b-keele riiki (Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania) kevadisel koolivaheajal aprillis. Keelereisist osavõtu maksumus kujuneb vastavalt reisikorraldaja pakkumisele ja 2023/2024 õppeaastal on tasu 1300 eurot. Tasu kogutakse igakuiste osamaksetena keelereisi aastal koos õppemaksu arvetega.

Muud tasud

Huviringide ja koolis käimisega seotud jooksvate kulude (sh koolitoidu, koolivormi) ja õppevahendite maksumuse kohta esitatakse arved vastavalt konkreetsele tarbimisele ja partnerite hinnakirjadele.

Maksmise kord:

Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse ¼ aastasest õppemaksust iga aasta 10. juuliks ja ¾ aastasest õppemaksust 10 võrdse kuumaksuna õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
Iga kuu alguses väljastame e-posti teel algava kuu eest arve, millel kajastub nii tasumisele kuuluv õppemaksu osa ja lisanduvate teenuste maksumuse osa, koolitoidu, õppevahendite ja huvitegevuse maksumus jms.
Igakuiste arvete maksetähtaeg on iga kuu 10. kuupäev.

RaM Kooli arveid soovitame tasuda otsekorraldusega.
Otsekorralduslepingu puhul saadame Teile e-posti teel arve ja panka e-arve. Arve saamisest maksetähtajani on Teil paar päeva aega arvet kontrollida ja küsimuste korral kooli poole pöörduda. Pank kannab arvel näidatud summa maksepäeval – iga kuu 5.-10. kuupäevani Teie kontolt kooli kontole. Lepingu sõlmimisel on Teil vaja teada õpilase viitenumbrit, mille leiate Teile saadetud arvelt.

Meie arvelduskontod:

Swedbank EE402200221014205078
SEB Pank EE871010220014996019

Andmed eelmise kalendriaasta jooksul tasutud koolituskulude kohta esitab Rocca al Mare Kool 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile. 2023. aastal saab maksustatavast tulust teha mahaarvamisi kuni 1200 eurot.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738