Pildialbum

Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. See ütlus peab meie koolis kindlasti paika.

Siin toimub nii palju erilist, huvitavat ja imepärast, et ka parimad sõnasepad jääksid hätta emotsioonide ning õige tunde sõnastamisel.

Seetõttu peame pildilist materjali toimunust väga tähtsaks. Pildid loovad tunnet ja viivad meid tagasi olulistesse hetkedesse.

Iga pilt räägib oma lugu. Laste säravad silmad ja rõõmust pakatavad näod annavad parimal viisil edasi kõike seda, mis meie koolile tähtis on.

Lisaks RaM Kooli piltidele saab siin näha ka meie kooli väikeste sugulaste – Lasteaia ja Vodja Kooli – fotodele jäädvustatud tegemisi.