Looduse-ja reaalainete õppetool

Matemaatika ainesektsiooni kuuluvad matemaatikaõpetajad peavad oluliseks, et meie õpilased väärtustaksid matemaatikat, oskaksid loogiliselt mõelda ja arutleda, omandaksid arusaama matemaatika erialakeelest ja sümbolitest ning suudaksid kasutada vajaduse korral matemaatilisi meetodeid mistahes probleemide lahendamisel. Matemaatika õppimist toetab ka õpilaste osalemine mitmesugustel ainevaldkonnaga seotud üritustel, kursustel ja võistlustel, näiteks matemaatikaolümpiaadid (7.-12. klass), rahvusvaheline nuputamisvõistlus „Känguru“ (1.-12. klass), TTÜ tehnoloogiakooli, TÜ teaduskooli ja TLÜ õpilasakadeemia kursused (7.-12. klass) jms.

Lähtealuseks loodusainete ainesektsioonis on: kriitiliselt mõtlev inimene on õnnelik inimene.
Meie jaoks on oluline motiveeritud ja loodusvaldkonnast huvituva inimese kujundamine.
Meie eesmärgiks on suunata õpilasi aru saama looduses toimuvatest protsessidest ja tekitada õpilastes sisemist motivatsiooni, et uurida meid ümbritsevat nii elus- kui ka eluta looduse seisukohalt. Peame tähtsaks, et õpilased oleksid iseseisvad ja võtaksid vastutuse enda eest. Seda kõike püüame õpilastele pakkuda läbi matemaatika, füüsika, keemia, geograafia, loodusõpetuse ja bioloogia.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738