Valikained

Siit leiad järgmise kooliaasta valikainete loetelu koos kursuste lühitutvustustega:

Valikained 2017/2018 õppeaastal

Valikainete süsteem gümnaasiumis

Alates 2016/17. õppeaastast on Rocca al Mare Kooli valikainete süsteem järgmine:
iga 35-tunnine valikainekursus läbitakse kahe perioodi jooksul. Mõned kursused toimuvad tunniplaanivälistel aegadel õhtuti või nädalavahetustel, täpse toimumisaja annab teada aine õpetaja. Kuna iga kursus on hajutatud kahele perioodile, jõuab õpilane ühe õppeaastaga läbida kaks valikainet. Sellest tulenevalt peab gümnaasiumi jooksul läbima kokku 6 kursust. Ained ei tohi korduda!

2017/18. õppeaastaks tuleb õpilasel reastada 10. klassis 9 valikut, 11. klassis 7 ja 12. klassis 5 valikut: esimesena enim soovitud aine ja viimasena kursus, mida pead enda jaoks vähem oluliseks. Keelekursuste puhul tuleb märkida kindlasti, millist keelt soovib õpilane õppida. Valikkursused toimuvad klasside vahel moodustatud õpperühmades.

Lisaks meie pakutud õppeainetele on võimalik läbida kursusi ka erinevate ülikoolide ja õppeasutuste juures:
• Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool
• Tartu Ülikooli Teaduskool
• Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia
• Tallinna Ülikooli Keeltekeskus
• Tallinna Saksa Kultuuriinstituut / Goethe Instituut
• Puškini Instituut
• Prantsuse Kultuurikeskus
• Vanalinna Hariduskolleegiumi võõrkeelekursused