Valikained

Siit leiad järgmise kooliaasta valikainete loetelu koos kursuste lühitutvustustega:

Valikained 2019/2020 õppeaastal

Rocca al Mare Kooli valikainete kursuste süsteem:

iga 35-tunnine valikainekursus läbitakse kahe perioodi jooksul. Mõned kursused toimuvad tunniplaanivälistel aegadel kas õhtul või nädalavahetustel, täpse toimumisaja annab teada aineõpetaja. Igal õppeaastal on võimalik läbida kaks kursust, gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb kolme aastaga läbida kuus kursust. Ained ei tohi korduda.

2019/2020 õppeaastaks tuleb reastada 10. klassis 6 valikut, 11. klassis 5 ja 12. klassis 4 valikut, esimesena enim soovitud aine.

Õppeasutused, kus eelneval kokkuleppel kooliosa juhatajaga võid kursusi läbida, on järgmised:

  • Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiakool
  • Tartu Ülikooli teaduskool
  • Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia
  • Tallinna Ülikooli keeltekeskus
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Tallinna Saksa Kultuuriinstituut / Goethe Instituut
  • Puškini Instituut
  • Prantsuse Kultuurikeskus
  • Vanalinna Hariduskolleegiumi võõrkeelekursused