Valikained

Hea Rocca al Mare kooli gümnasist!

SIIT leiad 2022/2023 õppeaastaks välja pakutud valikainete tutvustused. Palun leia enda jaoks huvitavamad kursused ja reasta need järgmiselt – 10. klassis 6 valikut, 11. klassis 5 ja 12. klassis 4 valikut, esimesena enim soovitud aine ja viimasena kursus, mida pead enda jaoks vähem oluliseks. Oma eelistused saad esitada klassijuhataja poolt saadetava ankeedi kaudu.

Rocca al Mare Kooli valikainete kursuste süsteem:

Reeglina läbitakse iga 35-tunnine valikainekursus kahe perioodi jooksul. Mõned kursused toimuvad tunniplaanivälistel aegadel kas õhtul või nädalavahetustel, täpse toimumisaja annab teada aineõpetaja. Ühe õppeaastaga jõuad läbida kaks valikaine kursust, kolme aastaga kuus kursust. Ained ei tohi korduda. Oma otsuse järgmise õppeaasta valikkursuste kohta pead tegema aprilli lõpuks. Valikute vormistamiseks saadetakse Sulle link elektroonilise ankeedi juurde. Seal tuleb reastada 10. klassis 6 valikut, 11. klassis 5 ja 12. klassis 4 valikut: esimesena enim soovitud aine ja viimasena kursus, mida pead enda jaoks vähem oluliseks. Valikkursused toimuvad klasside vahel moodustatud õpperühmades. Individuaalsete õppekavade rakendamise kohta teeb eriotsuse pedagoogiline nõukogu.

Lisaks RaM Kooli pakutavatele õppeainetele võid eelneval kokkuleppel kooliosa juhatajaga valida mõne kursuse ka kõrgkooli või muu allpool loetletud õppeasutuse juures (riigieksamite ettevalmistuskursused selleks ei sobi). Hinde valitud kursuse eest saad sel juhul kursuse läbimist kinnitava tunnistuse koopia alusel. Kolme õppeaasta peale kokku on Sul võimalik väljastpoolt kooli võtta kuni kaks valikainekursust, millest kummagi maht on vähemalt 35 akadeemilist tundi.

Vali targalt, Sinu õppekava võib suures osas määrata Su tuleviku!

Õppeasutused, kus eelneval kokkuleppel kooliosa juhatajaga võid kursusi läbida, on järgmised:

Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiakool
Tartu Ülikooli teaduskool
Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia
Tallinna Ülikooli keeltekeskus
Eesti Kunstiakadeemia
Tallinna Saksa Kultuuriinstituut / Goethe Instituut
Puškini Instituut
Prantsuse Kultuurikeskus
Vanalinna Hariduskolleegiumi võõrkeelekursused
Edumus SCHOOL