RoheRaMi hea tava

MÕTLEME KRIITILISELT:

Kas ma tahan või mul on vaja?

IGAPÄEVASELT:

 • Kanname koolivormi ja soodustame koolivormi taas- ja uuskasutust. 
 • Sööme tervislikku koolilõunat.
 • Eelistame mahedat hooajalist kohalikku toitu.
 • Puhvetis eelistame kohalikke üleliigse pakendita ökomärgise/sertifikaadiga looduslikke tooteid. 
 • Eelistame kraanivett pudelijookidele.
 • Väärtustame oma vaimset tervist – viibime rohkem õues ja vähendame ekraaniaega.
 • Võimalusel eelistame ühistransporti, kergliiklusvahendeid, jagame sõitu või liigume jalgsi. Keskkonnasõbraliku transpordivahendiga saabujatele on kooliõuele rajatud tõuke- ja jalgrattaparklad.
 • Igaüks meist on heaks eeskujuks ja jätkusuutlike väärtuste kandjaks. Üks samm (VÄHEM) viib teiseni.


ME EI TOODA PRÜGI:

 • Ütleme korduskasutusele JAH!  
 • Sorteerime arukalt!
 • Koolimajas soovime edaspidi liigiti sorteerida:
   1) papp ja paber
  2) segapakend (nii klaas-, metall- kui ka plastipakend)
  3) pandimärgiga taara
  4) biojäätmed
  5) olmejäätmed
  6) patareid  


VÄÄRTUSTAME LOODUSRESSURSSE:

 • Viimasena ruumist lahkudes kustutame valguse.
 • Me ei lase veel asjata voolata.
 • Prindime kahepoolselt ja võimalusel taaskasutame paberit.
 • Kasutades digilahendusi koristame digiprügi teadlikult ja järjepidevalt.
 • Eelistame keskkonnasäästlikumaid lahendusi igas aspektis.


SÜNDMUSED KOOLIMAJAS:

 • Kasutame korduskasutatavaid nõusid. Vajadusel aitavad koolisöökla, õppeköök, RingKarp, Panditops jt.
 • Ostmise asemel rendime. 
 • Kogume jäätmed liigiti.  
 • Eelistame pakendamata tooteid. 
 • Dekoreerimisel eelistame korduskasutatavat materjali.
 • Eelistame kohalikku mahedat toitu.
 • Toitlustust tellides teavitame teenuse pakkujat oma jätkusuutlikkuse printsiipidest: korduskasutatavad nõud, pakendite vältimine, pudelivee asemel kraanivesi, jäätmete liigiti kogumine, me ei viska üle jäänud toitu ära, vaid pakime oma töötajatele kaasa.
 • Jagame osalejatele infot selle kohta, kuidas oleks võimalik üritusele tulla ühistranspordi ja/või rattaga.
 • Lillede ja meenete kinkimisel eelistame eestimaist.  


ABIKS ÜRITUSE KORRALDAJALE:

https://acento.ee/juhendid/kestliku-korralduse-kontrollkusimused 
https://acento.ee/juhendid 
https://www.emu.ee/et/ylikoolist/roheline-ylikool/head-tavad/  


SÜNDMUSED KOOLIMAJAST VÄLJASPOOL:

 • Loodusklassis või klassi väljasõitudel joome vett oma joogipudelist, võileivad ja muud snäkid lähevad korduskasutatavasse võileivakarpi.  
 • Enda tekitatud prügi viime koju tagasi.
 • Jälgime, kas sündmusele on võimalik minna ühistranspordiga, jalgrattaga või jalgsi. Vajadusel organiseerime ühistranspordi.
 • Eelistame keskkonnateadlikult majandavat teenusepakkujat.  

Kuidas aitab RoheRaMi HEA TAVA kaasa keskkonnasäästlikkusele? 

 • Toodete korduvkasutamine soodustab vähem tootmist ja väiksemat jäätmete hulka.
 • Mida vähem on pakendatud tooteid, seda vähem tekib ka jäätmeid.
 • Tekkinud jäätmeid liigiti sorteerides saame kaasa aidata materjalide taastootmisele ja säästame loodusressursse.
 • See omakorda tähendab, et hoitakse kokku energiat ja loodusressursse.
 • Kohalikku toitu eelistades toetame Eesti tootjat. Kohalike toodete transport on väiksema energiakulu ja emissiooniga, mahetoodete puhul on vähem kasutatud keskkonda reostavaid kemikaale.
 •  Suurendades sõidujagamist või ühistranspordi kasutamist koolis käimisel, paiskub õhku vähem heitgaase ning kulutatakse vähem fossiilkütuseid.
 • Kui selgitame keskkonnasäästlikku käitumist RaM kooli sündmustel osalejatele ja koostööpartneritele, siis tõuseb ka nende keskkonnateadlikkus.


KOOLIMAJA:

Mis on need teemad meie majas, millega me saame edaspidiselt arvestada keskkonnateadlikkust silma pidades?  

 • Pesuruumide dušid on ajalise regulatsiooniga vältimaks nende jooksma jätmist
 • Ostmisel või väljavahetamisel eelistame keskkonnasäästlikke tooteid (puhastusvahendid, kätepaber, wc paber) ja energiaefektiivseid seadmeid.
 • Läheme jooksvalt üle led-lahendustele.
 • RaM koolis on kasutusel probiootilised puhastusvahendid, wc paber on vees lahustuv minimeerimaks kanalisatsiooni ummistuste teket.
 • RaM Koolil on sõlmitud tuule energia leping kuni 31.12. 2031.a.
 • Õppekorpuste katusele on paigaldatud päikesejaam.
 • Vahetame välja ventilatsioonisüsteemi etapiviisiliselt kaasaegse lahenduse vastu, milles on BMS (hoone juhtimissüsteem).
 • Eelistame keskkonnasäästlikumaid lahendusi igas aspektis.
 • Leiame innovaatilisi lahendusi keskkonnasäästlikuma kooliruumi heaks.