Õppesüsteem

Rocca al Mare Kool on täismahuline üldhariduskool 1.–12. klassini.
Kool töötab kuni kolme paralleelklassiga.
Õppesüsteemi järgi jaotub kool nelja astmesse:
1. aste 1.–3. klass,
2. aste 4.–6. klass,
3. aste 7.–9. klass,
4. aste 10.–12. klass.

Selleks, et tagada õpilaste sujuv üleminek ühest astmest teise, jaguneb kool kolmeks kooliosaks: noorem kooliosa (1.–5. klass), keskmine kooliosa (6.–9. klass) ja vanem kooliosa (10.–12. klass). Kooliosade tegevust koordineerivad kooliosade juhatajad.
Rocca al Mare Kooli õppekava toetub riiklikule õppekavale. See on aluseks kogu kooli õppe- ja kasvatussüsteemi eesmärgistamisel ja organiseerimisel.

RaM Kooli õppekavas kasutatakse järgmisi mõisteid:
• Õppeaasta on ajavahemik 1. septembrist 31. augustini.
• Õppeaasta on jaotatud viieks perioodiks, iga õppeperiood kestab 35 õppepäeva. 10.–12. klassis on perioodis üldjuhul 33 õppepäeva akadeemilist õpet ja kaks päeva arvestuste sooritamiseks.
• Õppenädal koosneb viiest õppepäevast.
• Õppepäev koosneb tundidest. Tundide arv ja järjekord on sätestatud tunniplaaniga.
• Õppetund on üldjuhul 40-minutiline õppeühik, milles ainepädevusteni jõutakse läbi erinevate tegevuste.

Õppeained on jaotatud 35 tunni pikkusteks kursusteks. Kursuste arv on kehtestatud kooli õppekavas.
RaM Kooli õppetöö toimub 1. ja 2. kooliastmes segatuna üld- ja aineõppe vormis, 3. kooliastmes aineõppe vormis. 4. kooliastmes on kasutuses kursuste süsteem, mis võimaldab keskenduda ühes perioodis vähematele õppeainetele ning efektiivsemalt kasutada ainetevahelist integratsiooni.
Kõik 10.–12. klassi õpilased saavad oma õppekava individuaalselt kujundada juba suuremal määral. Nende jaoks on 76 kursust (tüviõpe) riiklikust õppekavast tulenevaid kohustuslikke kursuseid ning 12 kohustuslikku kursust kooli valikul. Lisaks kohustuslikele kursustele valivad õpilased täiendavate kursuste õppekava (maht 9 kursust) ning valikained (6 kursust) kooli poolt pakutavate ainete hulgast.
Täiendavate kursuste õppekava vahetamise tingimused.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738