Kodukord

Austan töist ja loomingulist õhkkonda

 

TLU076–  sisenen raamatukokku rahulikult

–  räägin ja liigun vaikselt

–  sööke ja jooke kaasa ei võta

–  abistan vajadusel kaaslast kirjanduse leidmisel ning arvuti kasutamisel

–  hoian kooli vara – raamatuid, arvuteid ning inventari

–  raamatukogus saan kasutada kõiki teavikuid, kuid ilma raamatukogu töötaja loata ei vii raamatukogust välja ega võta koju kaasa ühtki raamatut

–  riiulilt võetud raamatu panen peale kasutamist samasse kohta tagasi. Juhul kui ei tea, kus raamat asus, siis viin raamatu raamatukoguhoidja kätte

–  jätan oma töökoha alati korda


Arvuti:

 

–   on kasutamiseks alates 5. klassist

–  on koolitööde tegemiseks ja selleks vajaliku info kogumiseks

–  arvuti- ja videomänge mängin kodus!

–  olen vastutulelik, lasen ka teisel arvutit kasutada

–  printer ja paber on mõeldud vaid koolitööde tarvis

–  printimine ja koopiate tegemine käib läbi keskkonna pilveprint.ee, kuhu õpilane ise endale konto loob ja vajadusel sinna ka raha kannab (kas läbi m-makse või panga kaudu)

–  mõtestan kõigepealt enesele, siis ka teistele, milline info rikastab meie maailmapilti mida vaatan internetis

 

Laenutamine:

 

–  raamatukogu lugejaks võivad olla kõik õppeasutuse õpilased, õpetajad, lapsevanemad ning vilistlased

–  raamatukoguhoidja loal võin õppekirjandust ja ilukirjandust koju laenutada

–  laenutähtaeg on 2 nädalat. Raamatukoguhoidja võib määrata pikema või lühema tähtaja, olenevalt trükise nõutavusest ja olemasolevast eksemplaride arvust

–  raamatud tagastan kokkulepitud tähtajal või pikendan tähtaega raamatukoguhoidja loal

–  tagastan laenutatud raamatud õppeaasta lõpuks!

Võtan teadmiseks:

 

–   teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb see asendada või hüvitab lapsevanem kahju teaviku kolmekordses hinnas

–  lõhutud raamatu eest tuleb tasuda taasköitmise kulu

–  Raamatukogul on õigus laenutus peatada juhul, kui õpilane on talle laenutatud õpiku(d) jätnud korduvalt järelvalveta või õpikutega hoolimatult ümber käinud

–  kui Sul on küsimusi, pöördu alati raamatukogu töötaja poole