Päikese-ja tuulepargi projekt

„Päikese-ja tuulepargi projekti toetas
Eesti riik ja KIK”

Päikese- ja tuulepargi projekti raames ehitasid 9. klassi õpilased ise päikesejaama ja tuulegeneraatorid, mis nõudis õpilastelt tehnoloogiate läbitöötamist ja mõistmist. Projekt algas 2022. aasta novembris ja lõppes 2023. aasta detsembris.

Projekti käigus omandasid õpilased erinevaid teoreetilisi teadmisi ja said praktilisi kogemusi.

Loeng I ja II : Alternatiivsed energiaallikad ja kuidas sünnib elekter taastuvenergia allikatest (23.11.22)

Kuidas toota elektrit taastuvenergia allikatest ja säästa seeläbi raha metsikul kiirusel kasvanud energia hindadest hoolimata, on küsimus, mis on viimasel aastal olnud üks põletavamaid ja päevakajalisemaid probleeme. Vaatasime noortega otsa küsimustele, kuidas üldse käib traditsiooniliselt elektrienergia tootmine ning milliseid võimalusi selleks on loonud uued tehnoloogiad, mis võimaldavad taastuvatest energiaallikatest nagu tuul ja päike saada “tasuta” elektrit. Tegime selgeks põhitõed laengu tekkimisest, potentsiaalide vahest ning illustreerisime neid põnevate näidetega. Omandatud teoreetilised teadmised on oluliseks aluseks, et noortel avaneks järgmistel LoTe päevadel võimalus hakata ise ehitama päikese- ja tuuleenergial põhinevat elektrijaama. Loengut andis meie kooli füüsika- ja matemaatikaõpetaja Raimond Pääru.

Praktiline tegevus klassiruumis: Päikese- ja tuulepargi kavandamine (01.02.23)

Rohetehnoloogia valdkond on otseselt seotud kliimamuutustega, kuna erinevaid rohetehnoloogiaid rakendades saame vähendada keskkonnasaastet, kasvuhoonegaaside hulka ning sel viisil ka inimtekkelist kliimamuutust vähendada. Suur osa kliimamuutustega tegelemisel on ka noorte teadlikkuse tõstmine kliimamuutustest üldisemalt ja rohetehnoloogiatest. Käesoleva projekti raames alustasid 9. klassi õpilased päikesejaama ja tuulepargi planeerimist, mis nõudis õpilastelt tehnoloogiate läbitöötamist ja mõistmist.

Päikese- ja tuulepargi rajamine I (19.04.23)

Tänapäeva inimese välistest allikatest pärineva energia kasutamise vajadus on hinnanguliselt tõusnud 40 korda. Taastuvenergia kasutamine ei vähenda allikates sisalduvat ener­gia­varu. 9. klassi õpilased alustasid päikese- ja tuulejaama ehitamist, mis nõudis varasemalt õpitu läbitöötamist ja mõistmist ning reaalse pargi mudeli loomist klassiruumis.

Päikese- ja tuulepargi rajamine II (26.05.23)

9. klasside õpilased jätkasid päikese- ja tuulejaama ehitamist, mis nõudis õpitud tehnoloogiate läbitöötamist ja mõistmist. Tutvuti kooli katusele paigaldatud päikesejaamaga ning pandi ise käed külge päikesepaneelide ja tuulegeneraatori ühendamisel. Õpilaste poolt jäi reaalne park ohutuse ja tehniliste takistuste tõttu katusele rajamata. Tegevused jätkuvad 2023. aasta sügisel.

Päikese- ja tuulepargi rajamine III

Sügisel jätkati uue projektipäeva raames päikesepargi rajamist. Kuna Elektrilevi on seadnud piirangud, milliste tootjate invertereid võib ühendada üldisesse elektrivõrku, siis pidime tegema muudatuse ja meie poolt valminud parki ei ühendatud kooli elektrijaotusvõrku, vaid õppepark jääb autonoomseks kasutuseks. Osa päikesepaneelidest ja tuulegeneraatorid jäävad esialgu klassiruumi sisesteks õppetegevusteks. Õppepargi peal on võimalik edaspidi läbi viia katsetusi ja näidismõõtmisi loodusainete tundides. Samuti on võimalik inverteri pistikupesa kasutada näiteks telefoni või mõne muu seadme laadimiseks.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738