10. klass

Kollane koolimaja Kopli lahe ääres ootab hakkajaid ja õpihuvilisi gümnasiste. Kui soovid lisaks õppimisele lüüa kaasa kirevas koolielus ja avastada endas uusi tahke, kandideeri X klassi õpilaseks. Pakume laiapõhjalist gümnaasiumiharidust. RaM Kooli gümnaasiumiosa õpilane saab aimu nii retoorikast, filosoofiast kui inimeseks olemise ja enese arendamise võimalustest, valida talle huvipakkuvaid kursuseid 40 valikaine seast ja õppida matemaatikat laia programmi alusel. Lisaks pakume gümnasistidele võimaluse kas õppida prantsuse või saksa keelt, proovida kätt laboris või tehnikavaldkonnas, vaadata sügavamalt sisse kultuuri ja kunstivaldkonda või mõtestada ühiskonna toimimist. Täiendavate kursuste tutvustust vaata SIIN.

Alates 2022. aasta sügisest avab RaM Kool koostöös Kaarli Kooliga uue õppekoha Kaarli Gümnaasium. Kaarli Gümnaasium alustab tööd Tallinna kesklinnas aadressiga Toompuiestee 4.
Koostöös Kaarli Kooli kogukonnaga soovime luua keskkonna, kus on võimalik kujuneda vastutusvõimeliseks, tegusaks, avatud ja haritud inimeseks, kes väärtustab oma juuri, usku ja kultuuri ning suhtub lugupidavalt teiste rahvaste kultuuritraditsioonidesse.
Kaarli Gümnaasiumis toetame õpilasi akadeemiliste teadmiste ning enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste omandamisel, samuti isikliku väärtussüsteemi kujunemisel. Peame oluliseks enda huvidest, annetest ja potensiaalist teadliku inimese kujunemist, kes oskab teha edaspidiseid õpi- ja karjäärivalikuid. Tähtsustame õpivõimelisust ja loovust, väärtustame mõtlemis- ja analüüsioskust.

Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemuste ja hoiakutega õppimisse, sisseastumistest ja esimesed kaks vooru edukalt läbinutele perevestlus kooli esindajatega.
RaM Kooli tulevane gümnasist on sooritanud põhikooli lõpueksamid esimese korraga vähemalt 50% tulemusele.
Sisseastumistesti info on leitav SIIT.

 

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt on lõppenud!

Kaarli Gümnaasiumi vastuvõtukorra ja kandideerimiseks vajaliku info leiad siit: https://kaarlikool.ee/gumnaasium/vastuvott-2/

X klassi vastuvõtu ajakava:
10. märts – õpilaskandidaadi ankeedi täitmise ja hinnetelehtede esitamise tähtaeg (ankeetide vastuvõtt on lõppenud).
14. märts kell 16.15 – sisseastumistest
Aprillis toimuvad perevestlused eelnevad kaks vooru edukalt läbinud kandidaatidele. Täpsed vestlusajad teatatakse kandidaatidele eraldi.
Alates 22. aprillist hakkame kõik kolm vooru läbinud kandidaatidele tegema õpilaskoha pakkumisi. Palume koha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikult teada anda 5 tööpäeva jooksul.
Hiljemalt 23. juuni 2022 – põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamise tähtaeg.

 

Küsimuste korral palume pöörduda vanema kooliosa juhataja Katrin Saarelehe poole katrin.saareleht@ramkool.edu.ee