10. klass

Vastuvõtt RaM Kooli 10. klassi astumiseks 2021/2022 õppeaastaks on alanud!

10. klassi õppima asuda soovijatel palume täita õpilaskandidaadi ankeedi (registreerimine on nüüdseks lõppenud ja ankeeti enam täita ei saa) ja esitada oma praeguse kooli 7.-9. klassi hinnetelehed PDF-formaadis, kus kajastuvad kõik 7., 8. ja 9. klassis saadud jooksvad, kontrolltööde ja kokkuvõtvad hinded, koolipoolsed märkamised ning hilinemised-puudumised. Kui 7. ja 8. klassi hinnetelehti pole võimalik saada, palume esitada nende klasside tunnistused. 9. klassi puhul tuleb kindlasti esitada hinneteleht. Hinnetelehed palume saata aadressil tunnistused@ramkool.edu.ee ja kirja teemareale märkida õpilase ees- ja perekonnanimi.

Abiks hinnetelehe salvestamisel:

Juhend Stuudiumi kasutajatele. Juhend eKooli kasutajatele.
-avage õpilase ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
-alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
-printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
-lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
-klõpsake “Salvesta”.
-avage eKoolis hinneteleht,
-“Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
valige perioodiks “aasta”,
-klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
-valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
-lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
-klõpsake “Salvesta”.

 

RaM Koolis on võimalik õpilasel õppida kas humanitaar- ja sotsiaalteaduste, loodusteaduste ja tehnoloogia või võõrkeele suunal. Palume tutvuda suundade lühitutvustusega SIIN ning õpilaskandidaadi ankeedis märkida oma esimesed kaks eelistust.

Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemuste ja hoiakutega õppimisse, sisseastumistest ja esimesed kaks vooru edukalt läbinutele perevestlus RaM Kooli esindajatega. Sisseastumistesti info on leitav SIIT.

X klassi vastuvõtu ajakava:

6. märts 2021 – õpilaskandidaadi ankeedi täitmise ja hinnetelehtede esitamise tähtaeg
16. märts 2021 kell 16.15 – sisseastumistest
Aprill-mai: perevestlused eelnevad kaks vooru edukalt läbinud kandidaatidele. Täpsed vestlusajad teatatakse kandidaatidele eraldi.
10. mai – vastuvõtuotsused
Hiljemalt 23.mai 2021 – kinnitus õppima asumise kohta
Hiljemalt 22. juuni 2021 – põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamise tähtaeg

 

Küsimuste korral palume pöörduda vanema kooliosa juhataja Aet Raudsepa poole.
aet.raudsep@ramkool.edu.ee