10. klass

Vastuvõtt Rocca al Mare Kooli 10. klassi 2024/2025. õppeaastaks on lõppenud!
Kollane koolimaja mere ääres ootab varsti jälle hakkajaid ja õpihuvilisi gümnasiste. Kui soovid lisaks õppimisele lüüa kaasa kirevas koolielus ja avastada endas uusi tahke, kandideeri 10. klassi õpilaseks.

Pakume oma õpilastele laiapõhjalist gümnaasiumiharidust. RaM Kooli gümnaasiumiosa õpilane saab aimu nii rahatarkusest kui ka inimeseks olemise ja enese arendamise võimalustest, osaleda koos õpingukaaslastega loodusklassis ning valida talle huvipakkuvaid kursuseid 40 valikaine seast. Lisaks pakume gümnasistidele võimaluse õppida täiendavate kursuste raames kolmandat võõrkeelt, proovida kätt laboris või tehnikavaldkonnas, vaadata sügavamalt sisse kultuuri- ja kunstivaldkonda või mõtestada ühiskonna toimimist. Täiendavate kursuste loetelu leiad SIIT. 

Avalduste vastuvõtt Rocca al Mare Kooli 10. klassi on lõppenud.
Sooviga registreerida augustikuiseks lisavastuvõtuks tuleb taotlus saata Arno keskkonnas (https://piksel.ee/arno/ramkool/).

Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemuste ja hoiakutega õppimisse, vestlus ning akadeemiline test.

Õpilaskandidaadid, kes õpivad RaM Kooli 9. klassis:
-esitavad avalduse Arno keskkonnas,
-osalevad vestlusel kooli juhtkonnaga. Vestlused toimuvad IV perioodi 1.–2. nädalal.

Õpilaskandidaadid, kes ei õpi RaM Kooli 9. klassis:
-esitavad avalduse Arno keskkonnas,
-avaldusele tuleb lisada 9. klassi hinneteleht, kus kajastuvad kõik 9. klassis saadud jooksvad, kontrolltööde ja kokkuvõtvad hinded, koolipoolsed märkamised ning hilinemised-puudumised,
-sooritavad akadeemilise testi. Test toimub 7. märtsil kell 16 Rocca al Mare Koolis,
-osalevad perevestlusel 17. märtsil 2024.

Akadeemiline test sisaldab võrdses mahus ülesandeid reaal-, loodus-, humanitaar- ja sotsiaalainete kohta. Ülesanded on nii põhiteadmiste kohta vastavates ainetes kui ka põhiteadmistel tuginevat loogilist järeldamist nõudvate oskuste ja teadmiste kohta. Test sisaldab ka silmaringi küsimusi.
Test on elektrooniline, sooritamiseks on aega 60 minutit. Testile tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, õpilaspilet).