Kinnitati järgmise õppeaasta perioodid ja vaheajad