Suurkogu

Mis on RaM Kooli Lapsevanemate Suurkogu?

Suurkogu on 2010/11 õppeaastal moodustatud RaM Kooli juures tegutsev nõuandev organ, mille ülesandeks on tagada laiema lapsevanemate ringi potentsiaali kaasamine RaM Kooli jaoks oluliste teemade arutelusse ja täideviimisesse.

Mis on suurkogu ülesanded?

1. Laiema ja ühtlaselt üle kõigi klasside jaotunud lapsevanemate kaasamine kooli jaoks oluliste teemade arutellu
2. Infokanal iga klassi lapsevanemate ringist RaM Kooli vanematekogu ja kooli juhtkonnani
3. Infokanal RaM Kooli vanematekogust ja kooli juhtkonnast iga klassi lapsevanemateni

Kes kuuluvad suurkokku?

Suurkogu koosseisu kuuluvad iga klassi lapsevanemate seast lapsevanemate poolt üheks aastaks valitud 2 esindajat. Suurkogu kuuluvaks klassi esindajaks ei või olla RaM Kooli vanematekogu liige.

Valimised viiakse läbi kooliaasta alguses klassijuhataja poolt, kes saadab hiljemalt 1. oktoobriks RaM Kooli vanematekogule (vanematekogu@ramkool.edu.ee) valitud esindaja nime ja kontaktandmed.

Klassi lapsevanemate enamuse või valitud esindaja enda soovil võib esindaja aasta jooksul välja vahetada. Sellisel juhul teavitab vastava klassi juhataja vanematekogu vanematekogu e-kirja teel.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738