1. lend

I lend 2000 / 2001 õa
Klassijuhataja(d): Leila Vaigla, Tõnu Lember
1 Annika Amenberg
2 Pent Annert
3 Adelin Anni
4 Astra Eelmaa
5 Urvo Hanson
6 Liisi Haug
7 Marju Kuusik
8 Liina Laansoo
9 Elen Laev
10 Martina Mõis
11 Eva Ottas
12 Brenda Randroo
13 Mihkel Toomet
14 Kadri Villemson