Vanematekogu

Mis on RaM Kooli vanematekogu?

RaM Kooli vanematekogu on 2007. aasta aprillis asutatud nõuandev organ, mille ülesanne on RaM Kooli õpilaste, õpetajate, omanike, lastevanemate ja vilistlaste ühistegevuse toetamine kooli hüvanguks.

Erinevalt RaM Kooli Lapsevanemate Suurkogust (http://www.ramkool.edu.ee/suurkogu) koosneb vanematekogu erinevatest RaM Kooliga seotud gruppide esindajatest ja ei oma iga klassikollektiivi ranget esindatust.

Kes on oodatud vanematekogu poole pöörduma?

Igaüks, kellel on mõtteid või unistusi, kuidas RaM Kooli elu paremaks muuta.

Kuidas vanematekogu poole pöörduda?

Meile võib kirjutada vanematekogu [ät] ramkool.edu.ee või võtta mõnel vanematekogu liikmel nööbist kinni ja oma idee ära rääkida või küsimus ära küsida.

Kes on oodatud vanematekoguga liituma?

Vanematekokku kuulub 7-17 liiget. Vanematekokku võivad kuuluda nii RaM Kooli lapsevanemad kui vilistlased. Oodatud on inimesed, kellel on energiat, aega ja soovi RaM Kooli elu paremaks muuta ja kes jagavad kooli põhiväärtusi. Vanematekogu liikmed kinnitab kooli nõukogu. Vältimaks võimaliku huvide konflikti teket ei saa vanematekokku kuuluda kooli töötajate esimese ringi sugulased.

Mida vanematekogu teinud on?

Oma senises tegevuses oleme muuhulgas löönud kaasa kooli arengukava koostamisel, korraldanud ettevõtluskonkursi ja traditsiooniks muutunud töövarjupäevi. Oleme vahendanud ja koondanud lapsevanemate ettepanekuid koolielu parandamiseks, näiteks 1. ja 2. klassi koolipäev algab nüüd iga tööpäev ühel ajal. Jätkuvalt tegeleme koolipere erinevate gruppide (õpetajad, vanemad, õpilased, vilistlased) koostöö süvendamisega vanematekogu avatud koosolekute kaudu. Koos õpetajatega seisame selle eest, et meie koolis ei peaks muretsema koolivägivalla pärast. Oleme käivitanud RaM Kooli arengufondi (http://www.ramkool.edu.ee/arengufond). 2010/11 õppeaastal kutsusime koos kooliga ellu RaM Kooli Lapsevanemate Suurkogu.

Mis on plaanis?

• RaM Kooli vilistlaste suurem kaasamine kooli juurde ja RaM Kooli vilistlase kuvandi väärtuse kasvatamine
• väärtuskooli põhimõtete ja kuvandi tugevdamine
• töövarjupäeva korraldamise jätkamine
• avatud koosolekute jätkamine
• jätkuv koostöö koolipere gruppidega (ennekõike õpetajad, õpilasesindus, lapsevanemad, vilistlased) praktilistes küsimustes


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738