Õppenõukogu

Rocca al Mare kooli õppenõukogu koosolekud

Nr 2021-33/8, 31. august 2021
Päevakord:
1. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi (aluseks ÕN protokoll nr 2021-33/7 õpivõlgadega õpilastele täiendava õppetöö määramine).
2. Koduõppe rakendamine
3. Uued tundide ajad
4. Loodusklassi hindamine
5. RaM Kooli üldtööplaan 2021/2022 kinnitamine (lisa 10).

 

Nr 2021-33/7, 17. juuni 2021
Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
4. Õpivõlgadega õpilastele täiendava õppetöö määramine
5. Info teadaanded

 

Nr 2021-33/6, 12.mai 2021
Päevakord:
Koduõppe rakendamine

 

Nr 2021-33/5, 26.aprill 2021
Päevakord:
1. 12. klassi koolieksam 2020/2021 õppeaastal
2. 12. klassi õpilasuurimuse sooritamine 2020/2021 õppeaastal

 

Nr 2021-33/4, 09.märts 2021
Päevakord:
Koduõppe rakendamine

Nr 2021-33/3, 08.veebruar 2021
Päevakord:
Koduõppe rakendamine

 

Nr 2021-33/2, 02.veebruar 2021
Päevakord:
9.b klassi õpilase 9.klassi õppekava läbimine kahe aastaga

 

Nr 2021-33/1, 26.november 2020
Päevakord:
Rocca al Mare Kooli kodukord

Nr 1920-33/5, 31. august 2020
Päevakord:
1. Õppenõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
2. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
3. Individuaalõppe rakendamine
4. Tundide uued ajad

 

Nr 1920-33/4, 07. juuli 2020
Päevakord:
1.Gümnaasiumi lõpetamine

 

Nr 1920-33/3, 18. juuni 2020
Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
4. Õpivõlgadega õpilastele täiendava õppetöö määramine
5. Kooliosade koosseisu muudatus
6. Info teadaanded

 

Nr 1920-33/2, 15. mai 2020
Päevakord:
1.12. klassi koolieksam
2.12. klassi õpilasuurimuse sooritamine

 

Nr 1920-33/1, 12. detsember 2019
Päevakord:
1. Koduõppe rakendamine

 

Nr 1819-33/3, 29. august 2019
Päevakord:
1. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
2. Üldtööplaani kinnitamine
3. Gümnaasiumi lõputunnistuse tühistamine
4. Koduõppe rakendamine
5. Arvamuse andmine muudatustele kooli õppekavas

 

Nr 1819-33/2, 18. juuni 2019
Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
4. Õpivõlgadega õpilastele täiendava õppetöö määramine
5. Muudatus koolipäeva ajakavas

 

Nr 1819/1, 6. detsember 2018
Päevakord:
1. Koduõppe rakendamine

 

Nr 1718-33/3, 31. august 2018
Päevakord:
1. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
2. Põhikooli lõpetamine
3. Koduõppe rakendamine
4. Muudatused kooli kodukorras
5. Muudatused kooli põhikirjas
6. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused
7. Üldtööplaani kinnitamine

 

Nr 1718-33/2, 19. juuni 2018
Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
4. Õpivõlgadega õpilastele pikendatud õppetöö määramine

 

Nr. 1718-33/1, 18. jaanuar 2018
Päevakord:
1. Õpivõlgnevused
2. Hindamine, lõpuhinded
3. Õpinguraamatute kätteandmine 2 korda aastas

 

Nr. 1617-33/4, 30. august 2017
Päevakord:
1. Õpetajate esindaja valimine kooli nõukogusse
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
3. Klassi lõpetamine
4. Õpivõlgadega õpilaste järgmisesse klassi edasi viimine
5. Gümnaasiumi lõpetamine
6. Üldtööplaani kinnitamine
7. Arvamuse andmine kooli põhikirjale

 

Nr. 1617-33/3, 19. juuni 2017
Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Pikendatud õppetöö

 

Nr. 1617-33/2, 23. märts 2017
Päevakord:
1. Arvamuse andmine uuele kooli õppekavale

 

Nr. 1617-33/1, 10. november 2016
Päevakord:
1. Õppenõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine;
2. Õpetajate esindaja valimine kooli nõukogusse;
3. Arvamuse andmine kooli arengukavale
4. Muudatused põhikirjas