Õppenõukogu

Rocca al Mare kooli õppenõukogu koosolekud

Nr 1920-33/5, 31. august 2020

Päevakord:
1. Õppenõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
2. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
3. Individuaalõppe rakendamine
4. Tundide uued ajad

 

Nr 1920-33/4, 07. juuli 2020

Päevakord:
1.Gümnaasiumi lõpetamine

 

Nr 1920-33/3, 18. juuni 2020

Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
4. Õpivõlgadega õpilastele täiendava õppetöö määramine
5. Kooliosade koosseisu muudatus
6. Info teadaanded

 

Nr 1920-33/2, 15. mai 2020

Päevakord:
1.12. klassi koolieksam
2.12. klassi õpilasuurimuse sooritamine

 

Nr 1920-33/1, 12. detsember 2019

Päevakord:
1. Koduõppe rakendamine

 

Nr 1819-33/3, 29. august 2019

Päevakord:
1. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
2. Üldtööplaani kinnitamine
3. Gümnaasiumi lõputunnistuse tühistamine
4. Koduõppe rakendamine
5. Arvamuse andmine muudatustele kooli õppekavas

Nr 1819-33/2, 18. juuni 2019

Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
4. Õpivõlgadega õpilastele täiendava õppetöö määramine
5. Muudatus koolipäeva ajakavas

 

Nr 1819/1, 6. detsember 2018

Päevakord:
1. Koduõppe rakendamine

 

Nr 1718-33/3, 31. august 2018

Päevakord:
1. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
2. Põhikooli lõpetamine
3. Koduõppe rakendamine
4. Muudatused kooli kodukorras
5. Muudatused kooli põhikirjas
6. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused
7. Üldtööplaani kinnitamine

 

Nr 1718-33/2, 19. juuni 2018

Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi
4. Õpivõlgadega õpilastele pikendatud õppetöö määramine

 

Nr. 1718-33/1, 18. jaanuar 2018

Päevakord:
1. Õpivõlgnevused
2. Hindamine, lõpuhinded
3. Õpinguraamatute kätteandmine 2 korda aastas

Nr. 1617-33/4, 30. august 2017

Päevakord:
1. Õpetajate esindaja valimine kooli nõukogusse
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
3. Klassi lõpetamine
4. Õpivõlgadega õpilaste järgmisesse klassi edasi viimine
5. Gümnaasiumi lõpetamine
6. Üldtööplaani kinnitamine
7. Arvamuse andmine kooli põhikirjale

Nr. 1617-33/3, 19. juuni 2017

Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine
2. Gümnaasiumi lõpetamine
3. Pikendatud õppetöö

Nr. 1617-33/2, 23. märts 2017

Päevakord:
1. Arvamuse andmine uuele kooli õppekavale

Nr. 1617-33/1, 10. november 2016

Päevakord:
1. Õppenõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine;
2. Õpetajate esindaja valimine kooli nõukogusse;
3. Arvamuse andmine kooli arengukavale
4. Muudatused põhikirjas