6. klass


EESMÄRK ON ÕPPIDA

 • kohanema 2-päevase loodusklassiga;
 • looduses olema, liikuma ning tegutsema ümbritsevat keskkonda võimalikult vähe häirides; 
 • uues olukorras iseenda ning kaaslastega koos olema;
 • ennetama ohtlikke olukordi ning neisse sattununa tegutsema;
 • tegema talgutöid.

KÕIK MIS JUHTUB, ON ÕIGE. Mis läks korda, selle võib äraõpitud tarkuste kirja panna. Mis läks “halvasti”, see on koht, millest õppida. Üheks olulisemaks kohapealse tegevuse kordamineku eelduseks on eeltöö. See on võimalus prognoosida toimuvat ja vähendada riske. Kõikide eelnevate küsimuste tekkides saate küsida abi!

ENNE VÄLJASÕITU

 • Leidke kaardilt tegevuspaiga asukoht. 
 • Lugege läbi loodusklassi sisu-ja tegevuskirjeldused ja alustage teemasse sisseelamist. 
 • Mõelge olemise aja tegevuste kujundamisele.
 • Jagage ülesanded ja rollid.
 • Hankige vajalikud vahendid.
 • Õpetajale – kasutage täiskasvanuna oma elutarkuste ja kogemuste pagasit. Loodusklassis saate olla enam kui lihtsalt aineõpetaja või klassijuhataja.

 

Loodusklassi kodukord
Esimesel väljasõidul on kõige viljakam aeg kokku leppida koos olemise ja tegutsemise põhimõtetes. Kui reeglid kehtestatakse omavahel seda läbi arutades, on lootust, et neist ka paremini kinni peetakse.

“Minust jäävad maha vaid jalajäljed”
Veel parem on see, kui keegi ei märka isegi jalalälgi. Siis oled õppinud niimoodi looduses olema ja liikuma, et kõigil kohalikel elanikel saab elu häirimatult jätkuda.
Riigi poolt kehtestatud looduses viibimise juhendi leiad siit https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitstavad-alad/looduses-viibija-meelespea

 Mida teha, kui olen eksinud?
Eksimine on õppimise loomulik etapp. Kui sa eksid kaaslaste suhtes, näiteks teed oma käitumisega haiget või vead alt, siis on oluline oma vea mõistmine ning südamest tulnud vabandamine. Kui aga eksid võõral metsarajal või lõkketule hoidmisel, vajad eelteadmisi ning tarka tegutsemist.
Lugege eelnevalt läbi:
https://www.naiskodukaitse.ee/Kaitumine_metsas_eksimise_korral_335

Tegevuspaik ning sisu
täpsustub iga õppeaasta alguses ning kujuneb lõplikuks plaaniks loodusklassi koordinaatori, klassi ja kohapealsete juhendajate koosmõtlemise tulemusena.