Klassiõpetajate õppetool

Algus algab algusest
ja mis on see algus?
See on, kui tunned armastust –
siis paistab lõpus valgus.
/Peeter Volkonski/

Klassiõpetajate ainesektsiooni kuuluvad õpetajad tegelevad õpilastega 1.-5.klassini. Kolmel esimesel aastal toimub õppimine üldõpetuse põhimõtetel ning alates neljandast ainesüsteemi järgides. Õpiteele vundamendi loomise oluline osa on tihe koostöö peredega. Koolis õpitu kinnistamiseks toimuvad erinevad ühisüritused, mis annavad lastele elulisi kogemusi ning võimaluse end proovile panna. Näiteks loodusretked klassiga ja/või klassiperedega, esinemiste ettevalmistused, heategevuslikud ettevõtmised, töötoad koos laste ja vanematega jne.
Kool on osa elust ja seetõttu on teretulnud kõik sündmused ja olukorrad, mis inimest eluteel saadavad, et mõtelda ja mõtiskleda, kasutada oma teadmisi või neid siis juurde otsida ning püüda aru saada ja kogemusest õppida.
Ülo Vooglaid on öelnud: „Õppides inimene targemaks ei saa. Õppides saab inimene teadmisi. Ka teadmised on vajalikud. Aga targemaks saab inimene mõteldes ja mõtestades. Teadmiste kõrval peavad olema ka oskused teadmisi kasutada ja arusaamine, mis kujuneb sootuks teisel teel ja mis iseloomustab lapse arengutaset. Targemaks ei saa inimest teha; targemaks inimene kujuneb, kui tal on ümberringi küllalt palju tarku inimesi.“
Õpitegevused toetuvad suhetele ja iseenese mõistmisele. Seetõttu saab paralleelselt õpikutarkustele harjutatud eneseteadlikkust (minu mõtted, tunded, tahtmised), märkamisi (teiste tunded, tegevused, vajadused), tegevuste mõtestamist (miks me midagi õpime või teeme) jne. Igapäevase õppimise puhul rakendame rohkelt aktiivõppemeetodeid (paaris- ja rühmatööd, rollimängud, katsetamine ja avastamine, iseõppepäevad jms).
Klassiõpetajate ja klassijuhatajatena soovime olla meie hoole alla usaldatud õpilastele turvaliseks teekaaslaseks pika ja põneva koolitee algusetapis. Püüame julgustada ning suunata iga õpilast avastama isiklikke tugevusi ja arenguvõimalusi, et ta saaks olla uudishimulik, abivalmis ning töökas ilmakodanik, kes julgeb olla aus ning omanäoline.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738