Veeseire projekt

„Veeseire projekti toetas Eesti riik ja KIK”


Veeseire projekti raames mõõtsid 8. klasside õpilased Tallinna lahe vee omadusi ja uurisid, kuidas võiks kliimamuutused Tallinna lahe vee omadusi mõjutada. Projekt algas 2022. aasta sügisel ja lõppes 2023. aasta kevadel.

Projekti käigus omandasid õpilased erinevaid teoreetilisi teadmisi ja said praktilisi kogemusi.

Loeng: Läänemere seisukord – vaade meremudasse (10.11.22)

Meid külastas TalTechi kvaternaarigeoloogia osakonna vanemteadur Tiiu Alliksaar. Õpilased said lennuga ühiselt loengut kuulates teada, missugune on meie Läänemere seisukord, kuidas on see ajas muutunud, millised tegurid Läänemerd ohustavad. Olulist infot Läänemere kohta saame meremuda ja setteid uurides. Sealhulgas tuletati ka meelde koolitundides varasemalt õpitud teadmisi vetikate ja muude veeorganismide kohta.


Loeng: Mereseire ja keskkonnakaitse loeng (09.02.23)

Rohetehnoloogia projekti toel külastas meid merebioloogia spetsialist Natalja Kolesova. Natalja töötab Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudis ja tegeleb põhjaelustiku uurimisega ning keskkonnamõjude hindamisega, täpsemalt bioindikatsiooni valdkonnaga. Üheks ohtlike ainete geneetilise mõju bioindikaatoriks kirpvähk Monoporeia affins. Pisikesi kirpvähilisi õnnestus õpilastel ka läbi stereomikroskoobi vaadelda.

Pasco digitaalsete andurite töötuba (09.02.23)

Kevadel alustavad kaheksandikud koolimaja juures oleva Tallinna lahe seiret. Selleks tuleb neil kasutada erinevad Pasco andureid. Õpilased katsetasid töötoas, kuidas erinevaid andureid kasutada. Mõõdeti erinevate vedelike temperatuuri, pH-d ning hapniku- ja süsihappegaasi sisaldust. Põnevuse lisamiseks sai lisaks looduslike veekogude vee uurimisele uurida ka apelsinimahla, koolajoogi, piima ja kohvi happesust.


Veeseire loeng (06.04.23)

Loengus said õpilased eelinfot Kopli lahe seireks. Meile tulid appi Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlased Kaire Toming, Martin Ligi ja Ele Vahtmäe, kes andsid ülevaate mõõdetavatest parameetritest ning nende tõlgendamisest. Loeng lõppev väikese enesekontrolli võimaldava testiga.

Veeseire kopli lahes (06.04.23)

Praktilise töö eesmärgiks oli määrata Kopli lahe varakevadine veetemperatuur, pH ning O2 ja CO2 sisaldus. Kirjeldada põhjasubstraati (liiv, kruus, kivid, taimed) ning võrdluseks määrata õhust O2 ja CO2 ning tiigiveest CO2, O2, pH, temp.
Töö käigus tuli julgematel õpilastel selga ajada pinnaltpääste ülikond ning sügavamal vees veeproovide järel käia või ujuda, teised rühmakaaslased võtsid samaaegselt veeproove madalast veest. Veeproovide analüüsimiseks olid meil kasutada Pasco juhtmevabad andurid (temperatuuri-, pH-, hapniku- ja süsihappegaasi andur) ning õpilaste nutiseadmetesse laetud Sparkvue äpp. Kogutud andmed protokolliti. Kokku valmis kümme uurimisprotokolli. Iseseisva õppimise päeval jätkavad noored teadlased kogutud andete analüüsimist ning teevad kokkuvõtteid.


Veeseire projekti kokkuvõttev rühmatöö (13.04.23)

Mereseire projekti raames kogutud andmed ja nende analüüs esitati iga rühma poolt valitud viisil (esitlus, video, miniuurimus vms). Algsed kümme rühma jagunesid väiksemateks rühmadeks. Iga rühm esitas oma töö eraldiseisva projektina. Kokku valmis 33 eriilmelist lõputööd.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738