Liikuma kutsuv kooliruum

Koolipäeva dünaamika mõjutab otseselt laste õpitulemusi. Aktiivne liikumine vahetundides võimaldab lastel end füüsiliselt välja elada, mis on oluline nende vaimsele tervisele ja keskendumisvõimele. Uuenduslik lähenemine kooliruumide kasutamisele loob keskkonna, kus vahetundides liikumine ei ole mitte ainult võimalik, vaid ka innustav. See aitab kaasa laste paremale keskendumisele ja mõttetööle tunnis, muutes õppimise efektiivsemaks ja nauditavamaks. Liikuma kutsuva kooliruumi projektiga toetame laste õppimisvõime kasvu ja loome õnnelikuma arengukeskkonna.

Õppima kutsuva kooliruumi projekti fookus (2020-2024) oli RaM Koolimajas leida sisekujunduslikud lahendused, kus koridorid, ühiselt kasutatavad ruumid ja klassiesised ruumid oleksid efektiivselt kasutatavad õpikohtadena. Koolimaja, mis oli algselt mõeldud 24 klassikomplektile, on jäänud 36 klassikomplektile väikeseks. Soov oli lihtne, et kõiki majas olevaid koridore ja klasside ees olevaid ruume saaks edaspidi kasutada õpiruumidena.

Nii nagu õppima kutsuva kooliruumi projekti eesmärgiks oli juurde luua ühiselt kasutatavaid õppimise pindasid, siis Liikuma kutsuva kooliruumi projekti eesmärgiks on koolimajas juurde luua ühiselt kasutatavaid liikumise ja sportimise pindasid.

Probleemid ja kitsaskohad, mis on projekti käivitamise sisendiks.
1) atraktiivseid liikuma kutsuvaid võimalusi on ühiskasutatavatel üldpindadel vähe;
2) kehalise kasvatuse- ja liikumis tundide läbiviimise võimalused on piiratud olukorras, kus koolimajas on rohkem klassikomplekte kui algselt planeeritud.

 • Koolimaja üldpindadel on vähe liikuma kutsuvaid lahendusi. Eriti tulevad kitsaskohad välja talve-ja vihmaperioodidel, kui vahetunnis ei ole võimalik või ei ole mugav õues olla.
 • Õpilastel on vähe atraktiivseid lahendusi ja mugavam on olla nutitelefonides. Nutitelefonis olemine ei võimalda ajul vahetunnis puhata. Aktiivsed nutitelefoni kasutajad lähevad järgmisesse tundi olukorras, kus tähelepanu ja mõtted on mujal ning tundi sisse elamine võtab aega. Klassis tundi sisse elamise aeg on pikem, aga see aeg peaks kuluma kohe tunni teemadele.
 • Näiteks kui õpilasel on päevas 6 koolitundi. Iga koolitund on 40 minutit pikk ehk siis õpilased reeglina istuvad sellistel päevadel koolitundides 240 minutit ehk 4 tundi päevas. Sellises koolipäevas on neil kokku neli 10-minutilist vahetundi ja üks pikk 40-minutiline söögivahetund. Kuivõrd tundides on niigi istumist, siis passiivselt istutud vahetund vähendab veelgi järgmistes tundides tähelepanu võimet.
 • Aktiivsed (spordi)lapsed saavad teatud vahetundidel mängida võimlas, aga kuivõrd mängida soovijaid on rohkem ja eri vanuses on mängud erinevad, siis kõik korraga ei saa võimlas mängida. Võimla kasutamise ajad on ära jagatud ehk kasutamise aeg piiratud.
 • Koolis on 25 aastat vana jõusaal, kus omal ajal soetatud seadmed on amortiseerunud ja vajavad moodsamate, kaasaegsemate ja lastele ohutumate seadmete vastu välja vahetamist. Olemasolevad seadmed on sportimiseks sobilikumad vanemate klasside õpilastele ja ei ole sobilikud nooremate klasside õpilastele.
 • Liikumise erivajadustega (N: ülekaalulised, vähe liikuvad) lastega eri õppetundide läbiviimiseks on ruumide võimalused piiratud. Väheliikuvaid ning ülekaalulisi lapsi on vaja järgi aidata nii, et nad ei peaks tundma piinlikkust teiste laste ees ja nad tunneksid turvaliselt liikumisest rõõmu.

Projekti etapid.
Projekt on jagatud kahe aasta peale kaheks etapiks.

 • I etapp 2023/2024 õ/a – jõusaali renoveerimine
 • II etapp 2024/2025 õ/a – liikumis-ja liigutamislahendused koolimaja ühiskasutatavatele aladele.

Mida plaanime projekti käigus ära teha
Jõusaali renoveerimine.
Kehalise kasvatuse tundide, liikumise tundide ja liikumisega seotud huvitegevuse ringidega tegelemise võimaluste avardamiseks renoveeritakse jõusaal. Eesmärk on teha ruum polüfunktsionaalsemaks. Uued seadmed valitakse nii, et need oleksid kasutatavad ka nooremate klasside lastel, mitte ainult suuremate klasside lastel. Oluline märksõna on ohutus. Üks eesmärkidest on valida seadmed selliselt, et jõusaali tekiks rohkem vaba põrandapinda, mida saaks kasutada väiksemate gruppidega muudeks liikumistegevusteks (N: tants, võimlemine, jooga jms.).

Uuendatud jõusaalis oleks võimalik teha eritunde erivajadustega lastele ja aidata parandada nende füüsilisi võimeid. Seejuures tunneksid ka need lapsed turvaliselt rõõmu liikumisest ja väheneksid võimalikud vaimsed probleemid.

Koolimaja ühiskasutatavatele aladele liikumis lahendused.
Koolimaja ühiskasutatavatele aladele tekivad juurde liikumist ja liigutamist soodustavad lahendused ja vahendid (N: lauatennise lauad, tähelepanu mängud, võistlusmomendiga hasarti tekitavad osavusmängud, ronimislahendused jms.). Eesmärk on luua lahendused, mis oleksid jätkusuutlikult ja korduvalt huvitavad. Kasutatavad suure vanusevahemikuga lastel nii meeskondlikult kui üksinda. Vaheldusrikkad liikumise lahendused erinevatel koolimaja korrustel võimaldaksid rohkemates vahetundides õpilastel olla aktiivsed, neil on hasarti ja neil oleks huvitav. Alternatiivsed liigutamise võimalused koolimaja üldaladel vähendaksid vahetundides survet võimla aegade jagamiseks ja kasutamiseks.

Projekti eelarve.
Projekti eelarve ei ole veel koos. Projekt on hetkel lahenduste ideede kogumise ja valimise faasis. Eeldatav projekti eelarve on 60 000 – 80 000 tuhat eurot.

Tegevused projekti rahastuse kogumiseks.
Projekti finantseerimiseks korraldas RaM Kooli Arengufond 2024 aasta märtsis Gurmeeõhtusöögi ürituse ja korraldab suure perede-ja kogukonnaürituse Kevadfestival 2024 aasta 5. mail.

Tänu headele 2024 aasta Gurmeeõhtusöögil osalenutele ja toetajatel kogusime projekti toetuseks 26 110.- eurot. Koolipere tänab!

Kuidas projekti toetada?
Lisaks RaM Kooli Arengufondi poolt korraldatud heategevusüritustel osalemisele saad Liikuma kutsuva kooliruumi projekti sihtotstarbeliselt toetada kas ühekordselt või luua püsimaksekorraldus läbi alloleva ankeedi, teha ülekanne otse pangaarvele või helistada toetusnumbrile.

 1. Helistades 9002022 toetad Arengufondi tegevusi 25 euroga.
 2. Ühekordne toetus läbi vormi. Selleks tuleb täita vaid allolev ankeet, valida projekt “Liikuma kutsuv kooliruum”, sisestada soovitud summa ning valida sobiv pank makse teostamiseks. Seejärel suunatakse teid otse oma kodupanka, kus saate makse kinnitada.
 3. Püsitoetuse vormistamine. Soovi korral on võimalik ankeedil vormistada ka püsitoetus. Selleks tuleb valida servast “Püsiannetus” ning seejärel sobiv pank. Sealt suunatakse teid edasi oma panka vormistama püsikorraldust.
 4. Toetus ülekandega. Projekti on võimalik toetada ka otse pangaülekandega.
  Rocca al Mare Kooli Sihtasutus (reg. number 90005828) EE632200221043899565 Swedbank. Selgitusse märgi: Liikuma kutsuva kooliruumi toetus, toetaja nimi*.

*Kui soovid jääda toetajana anonüümseks, siis palun anna sellest teada.

Suured tänud toetamast ja üheskoos unistamast!

Kuidas toetada kooli tegemisi laiemalt?
Kui näed, et soovid rohkem antud projektist teada või käed külge panna, siis võta ühendust: argengufond@ramkool.edu.ee.
Samuti, kui soovid sihtotstarbeliselt toetada või teada saada muudest projektidest, siis ole hea ja kirjuta samuti argengufond@ramkool.edu.ee.

Tutvu privaatsustingimustega siit.