1. klass

Registreerimisavaldusi 2020. a sügisel alustatavatesse 1. klassidesse hakkame vastu võtma jaanuari alguses, mil ilmub siia täitmiseks elektrooniline link.

Nii nagu eelmistelgi aastatel, ei pane me kooli vastuvõtmiseks kedagi pingeritta. Oluliseks eelduseks on, et laps on kooliks küps ja pere väärtushoiakud ei ole põhimõttelises vastuolus kooli omadega.
Kui soovijate hulk ületab meie vastuvõtu võimalused, arvestame eeskätt koolikogukonnaga, kuhu kuuluvad täna meie koolis käivate õpilaste õed ja vennad, meie õpetajate lapsed, kooli loojate lapsed. Ülejäänud kohad RaM Kooli esimestes klassides täidame loosimise teel nende vahel, kellega oleme tutvumisvestlusel kohtunud.

Tutvumisvestlused toimuvad 08. ja 09. veebruaril.

Jälgige informatsiooni meie kooli kodulehel.

Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee