1. klass

Vastuvõtt RaM Kooli 1. klassi astumiseks 2018/19 õppeaastaks on alanud!

Õpilaste registreerimine on selleks aastaks lõppenud (ankeete sai täita kuni 21. jaanuar)!

Nii nagu eelmistelgi aastatel, ei pane me kooli vastuvõtmiseks kedagi pingeritta. Oluliseks eelduseks on, et laps on kooliks küps ja pere väärtushoiakud ei ole põhimõttelises vastuolus kooli omadega.
Kui soovijate hulk ületab meie vastuvõtu võimalused, arvestame eeskätt koolikogukonnaga, kuhu kuuluvad meie praeguste õpilaste õed ja vennad, meie õpetajate lapsed, kooli loojate ja toetajate lapsed ning võimalusel ka vilistlaste lapsed. Ülejäänud kohad RaM Kooli esimestes klassides täidame loosimise teel nende vahel, kellega oleme tutvumisvestlusel kohtunud.
Informatsiooni tutvumisvestluse toimumise kohta teatame kõigile ankeedi täitnud peredele hiljemalt 02. veebruaril 2018. Tutvumisvestlused toimuvad 10. ja 11. veebruaril.

Lisainfot saab telefonil 6507 800