1. klass

Algavaks 2017/2018 õppeaastaks on kõik kohad meie klassides komplekteeritud.
Järgmiseks, 2018/2019, õppeaastaks alustame nii 1. klassi minevate laste kui ka teistesse klassidesse vabadele kohtadele registreerimist läbi kodulehel oleva lingi alates jaanuarist 2018.