Kes on RoheRaM?

Kes on RoheRaM?

RoheRaM on keskkonnateadlik RaM kooli kogukond, keda ühendab selge jätkusuutlikkuse visioon ja arusaam, milliseid teadlikke samme kestliku maailma suunas ühiselt teeme.

RoheRaM-i missioon:

Arukalt mõtleva ja käituva KESKKONNATEADLIKU NOORE kujundamine läbi õppetegevuse, kuid ka läbi eeskujuks olemise. Eeskujuks olemise väljundid on
– RaM kooli väärtusruum;
– RaM koolimaja kui kujundav keskkond, kui õpperuum.

RoheRaM-i visioon:

Õppija, kes on nii olevikus kui tulevikus keskkonnateadlik ettevõtja, kodanik – ROHETEGIJA.

RoheRaM-i põhitõed:

 • Vähem tuimust ja ükskõiksust.
 • Meie jätkusuutlikud tegemised ja hea eeskuju kõnelevad meie väärtustest.
 • Meie jätkusuutlikkus avaldub igapäevaelus nii koolis kui väljaspool kooli ning seda nii ruumilises kui ajalises mõttes – kui elukestev jada.
 • Kogu protsessi keskmes on õpilane.

Kuidas RoheRaM toimib?

 • RoheRaM-i eesmärke hoiab fookuses ja aitab ellu viia töögrupp, eesotsas projektijuhiga.
 • RoheRaM-i tegevust toetab RaM kooli roheinitsiatiivi noortegrupp ehk RING. Loe lähemalt: https://ramkool.edu.ee/roheram/kes-on-ring/
 • RoheRaM-i tegemistesse ja otsustamistesse on kaasatud ka kooli lapsevanemad, vilistlased ja jätkusuutlikkuse valdkonna praktikud.
 • Igal õppeaastal on RoheRaMi tegemistel kindel fookusteema. Selle valikut mõjutab eelkõige teema aktuaalsus nii koolis kui ka ühiskonnas laiemalt (koolitoit, jäätmesorteerimine, elurikkus, transport, energeetika, koolimaja haldus laiemalt, koolivorm jne). Teema või probleemi tõsiduse kõrval on võrdselt tähtsateks teguriteks nende kasvatuslik mõju ja olulisus eelkõige õpilastele.
 • RoheRaM-i eesmärgid on lisatud RaM kooli arengukavasse ning õppekavasse.
 • RoheRaMi eesmärkide ja tegevuste järjepidev kommunikeerimine RaM kogukonnale.
 • Eesmärgiks on perioodiline RaM ROHEKOGU (õpetajad, õpilased, lapsevanemad, vilistlased) kokkukutsumine kogukonna laiema kaasamise eesmärgil.

Mõttekohad:

 • Meie tulevikku mõjutab muutuv keskkond. Kas me märkame ja tegutseme KOOLI KOGUKONNANA piisavalt?
 • RaM kool kui märkav ja vastutustundlik organisatsioon, peab võtma vastutuse muutustele maailmas, ühiskonnas, looduses omal targal viisil reageerida.
 • Kool ei saa lahendada maailma kõiki probleeme, aga ta saab olla teatud asjades eeskujuks – mõttelaadi kujundajana.
 • Kas meil on õpilastega ühine inforuum ja ühised eesmärgid?
 • Palju head on koolis juba tehtud, kuid vajame uut lähenemist ka õppetegevuses.
 • Õpilased on koolile oma ootust avaldanud, et soovivad keskkonnateemadest rohkem teada ja saadud tarkuse najal tegutseda.
 • Igaüks meist võiks lükata käima oma isikliku jätkuahela. Üks samm (VÄHEM) viib teiseni.
 • Kool on pika pildi looja! Kestlikkus = pikk pilt.
 • RoheRaM-i otsustuskriteeriumite üheks kindlaks komponendiks on KESTLIKKUS. Otsuste tegemise valemisse lisatakse ka kestlikkuse kordaja.