Põhitõed

Kes on RoheRaM?

RoheRaM on keskkonnateadlik RaM kooli kogukond, keda ühendab selge jätkusuutlikkuse visioon ja arusaam, milliseid teadlikke samme kestliku maailma suunas ühiselt teeme.

RoheRaM-i missioon:

Arukalt mõtleva ja käituva KESKKONNATEADLIKU NOORE kujundamine läbi õppetegevuse, kuid ka läbi eeskujuks olemise. Eeskujuks olemise väljundid on
– RaM kooli väärtusruum
-RaM koolimaja kui kujundav keskkond – kui õpperuum

RoheRaM-i visioon:

Õppija, kes on nii olevikus kui tulevikus keskkonnateadlik ettevõtja, kodanik – ROHETEGIJA.

RoheRaM-i põhitõed:

 • Vähem tuimust ja ükskõiksust.
 • Meie keskkonnateadlikud tegemised ja hea eeskuju kõnelevad meie väärtustest.
 • Meie keskkonnateadlikkus avaldub igapäevaelus nii koolis kui väljaspool kooli ning seda nii ruumilises kui ajalises mõttes – kui elukestev jada.
 • Kogu protsessi keskmes on õpilane.

 

Mõttekohad:

 • Meie tulevikku mõjutab muutuv keskkond. Kas me märkame ja tegutseme KOOLI KOGUKONNANA piisavalt? (RaM kool, kui märkav ja vastutustundlik organisatsioon, peab võtma vastutuse muutustele maailmas, ühiskonnas, looduses omal targal viisil reageerida)
 • Kas meil on õpilastega ühine inforuum ja ühised eesmärgid?
 • Palju head on koolis juba tehtud, kuid vajame uut lähenemist ka õppetegevuses.
 • Õpilased on koolile oma ootust avaldanud, et soovivad keskkonnateemadest rohkem teada ja saadud tarkuse najal tegutseda.

 

Mõttekillud:

 • Kool on pika pildi looja! Kestlikkus = pikk pilt.
 • RoheRaM-i otsustuskriteeriumite üheks kindlaks komponendiks on KESTLIKKUS. Otsuste tegemise valemisse lisatakse ka kestlikkuse kordaja.
 • Kool ei saa lahendada maailma kõiki probleeme, aga ta saab olla teatud asjades eeskujuks. Mõttelaadi kujundajana.
 • Rohetiigri raames võiks igaüks meist lükata käima oma isikliku jätkuahela. Üks samm (VÄHEM) viib teiseni.

 

Kuidas RoheRaM toimib?

 • Moodustatud on RoheRaM-i töögrupp, kelle tegevust koordineerib projektijuht. Fookusteemadel on kindlad eestvedajad.
 • RoheRaM-i eesmärkid on lisatud RaM kooli arengukavasse ning õppekavasse.
 • Järjepidev kommunikatsioon RaM kogukonnas
 • Eesmärgiks on perioodiline RaM ROHEKOGU (õpetajad, õpilased, lapsevanemad, vilistlased) kokkukutsumine kogukonna laiema kaasamise eesmärgil.