Haldusjärelevalve

Haldusjärelevalvet teostavad:

-Terviseamet (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn)
-Päästeamet (Raua 2,10124 Tallinn)
-Andmekaitse Inspektsioon (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn)
-Tööinspektsioon (Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn)
-Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, 50088 Tartu) – õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasus.
Õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele