Haldusjärelevalve

Haldusjärelevalvet teostavad:
-Terviseamet (Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn)
-Päästeamet (Raua 2, 10124 Tallinn)
-Andmekaitse Inspektsioon (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn)
-Tööinspektsioon (Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn)
-Õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.