Õppetegevuste plaan

Rühmas toimuvate õppetegevuste sisu ja korralduse kohta saate teavet oma laste õpetajatelt ja rühma tegevuskavast. Info tegevuste kohta saate septembris toimuval lapsevanemate koosolekul.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja seetõttu on vajalik nende tegevuste kellaajaline planeerimine. Ka loovustunni õpetaja poolt läbi viidavate õppetegevuste kellaajad on määratud.
Muusikaõpetaja on Piret Hansen, liikumisõpetaja Kärt Tõnisson, loovtööõpetaja Karmen Karp.

ESMASPÄEV

9.00-9.20 Ühine hommikuring saalis

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

MUUSIKA
9.20-9.40 EleVants ja PiriPiri (2a)
9.45-10.05 SegaSummad ja TokiLoti (2a)
10.10-10.35 TokiLoti

10.40-11.10 PiriPiri

TEISIPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

LOOVTUND

9.15-10.00 PiriPiri

10.10-10.40 EleVants

LIIKUMINE
9.00-9.20 EleVants
9.25-9.50 SegaSumma
10.00-10.20 PiriPiri 2a ja TokiLoti 2a
10.25-10.50 TokiLoti
11.15-11.45 PiriPiri (õues)

KOLMAPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

LOOVTUND

9.15-9.55 SegaSumma

10.10-10.45 TokiLoti

MUUSIKA
9.00-9.20 EleVants ja PiriPiri (2a)
9.30-9.55 TokiLoti
10.05-10.25 SegaSumma ja TokiLoti (2a)
10.30-11.00 PiriPiri

NELJAPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

LIIKUMINE
9.00-9.20 EleVants
9.25-9.50 SegaSumma
10.00-10.20 TokiLoti 2a ja PiriPiri 2a
10.25-10.55 PiriPiri
11.15-11.40 TokiLoti

REEDE
Integreeritud tegevused rühmas ja õues