Õppetegevuste plaan

Rühmas toimuvate õppetegevuste sisu ja korralduse kohta saate teavet oma laste õpetajatelt ja rühma tegevuskavast. Info tegevuste kohta on septembri algusest tutvumiseks ka rühmade stendidel.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja seetõttu on vajalik nende tegevuste kellaajaline planeerimine. Ka kunstiõpetaja poolt läbi viidavate õppetegevuste kellaajad on määratud.
Muusikaõpetaja on Piret Hansen, liikumisõpetaja Kärt Tõnisson, kunstiõpetaja Tea Oll.

2019-2020 õppeaasta muusika-, liikumise- ja kunstitegevuste kava on kodulehel tutvumiseks septembri algusest.

MUUSIKA -, LIIKUMIS – JA KUNSTITEGEVUSTE PLAAN  2018/2019 

MUUSIKA
Esmaspäev
9.20-9.40  Piripiri, Segasumma ja Elevants 2a
9.40-10.10 Elevants 3a ja 4a
10.10-0.40 Segasumma 5a
10.40-11.15 Piripiri 6a

Kolmapäev
9.05-9.25 Tokiloti
9.25-9.45 Piripiri, Segasumma ja Elevants 2a
9.45-10.10 Elevants 3a ja 4a
10.10-10.45 Piripiri 6a
10.45-11.15  Segasumma 5a

LIIKUMINE
Teisipäev
9.00-9.20 Tokiloti
9.25-9.45 Piripiri, Segasumma ja Elevants 2a
9.45-10.15 Elevants 3a ja 4a
10.15-10.45 Segasumma  5a
10.45-11.20 Piripiri 6a õues

Neljapäev
9.00-9.20 Tokiloti
9.25-9.45 Piripiri, Segasumma ja Elevants 2a
9.45-10.15 Elevants 3a ja 4a
10.15-10.50 Piripiri 6a
10.55-11.25 Segasumma 5a õues

KUNST
Esmaspäev
9.25-9.55 Piripiri 6a
10.10-10.30 Tokiloti

Kolmapäev
9.15-9.40 Elevants 3a ja 4a
9.50-10.25 Segasumma