Õppetegevuste plaan

Rühmas toimuvate õppetegevuste sisu ja korralduse kohta saate teavet oma laste õpetajatelt ja rühma tegevuskavast. Info tegevuste kohta on septembri algusest tutvumiseks ka rühmade stendidel.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja seetõttu on vajalik nende tegevuste kellaajaline planeerimine. Ka kunstiõpetaja poolt läbi viidavate õppetegevuste kellaajad on määratud.
Muusikaõpetaja on Piret Hansen, liikumisõpetaja Kärt Tõnisson, kunstiõpetaja Tea Oll.

MUUSIKA -, LIIKUMIS – JA KUNSTITEGEVUSTE PLAAN  2017/2018

MUUSIKA

Esmaspäev
9.20-9.35 Tokiloti
9.35-9.55 Elevants I
9.55- 10.15 Elevants II
10.15-10.40 Segasumma 4a
10.40-11.05 Piripiri 5a
11.05-11.35 6a

Kolmapäev
9.05-9.20 Tokiloti
9.20-9.45 Segasumma
9.45-10.05 Elevants
10.05-10.30 Piripiri 5a
10.30-11.00 6a

LIIKUMINE

Teisipäev
9.05-9.20 Tokiloti 2a
9.25-9.45 Elevants I
9.45-10.05 Elevants II
10.05-10.30 Segasumma  4a
10.30-11.00 Piripiri 5a Õues
11.00-11.30 6a õues

Neljapäev
9.05-9.20 Tokiloti
9.25-9.45 Elevants
9.45-10.15 6 a
10.15-10.45 Piripiri 5a
11.00-11.30 Segasumma Õues

KUNST

Esmaspäev
9.25-9.55 Piripiri
10.10-10.30 Tokiloti

Kolmapäev
9.15-9.40 Elevants
9.50-10.20 Segasumma