Õppetegevuste plaan

Rühmas toimuvate õppetegevuste sisu ja korralduse kohta saate teavet oma laste õpetajatelt ja rühma tegevuskavast. Info tegevuste kohta saate septembris toimuval lapsevanemate koosolekul.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja seetõttu on vajalik nende tegevuste kellaajaline planeerimine. Ka loovustunni õpetaja poolt läbi viidavate õppetegevuste kellaajad on määratud.
Muusikaõpetaja on Piret Hansen, liikumisõpetaja Kärt Tõnisson, loovtööõpetaja Karmen Karp.

ESMASPÄEV

9.00-9.20 Ühine hommikuring saalis

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

LIIKUMINE
9.20-9.40 EleVants 2a
9.45-10.05 Tokiloti ja PiriPiri 2a
10.10-10.30 SegaSumma 2-3a

10.35-11.10 PiriPiri 5-6a
11.20-11.45 TokiLoti 4-5a (õues)

TEISIPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

LOOVTUND

9.15-10.00 PiriPiri

10.10-10.40 EleVants

MUUSIKA
9.00-9.20 EleVants 2a
9.25-9.50 SegaSumma 2-3a
9.50-10.20 PiriPiri ja TokiLoti 2a
10.25-10.50 TokiLoti 4-5a
10.50-11.20 PiriPiri 5-6a

KOLMAPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

LOOVTUND

9.15-9.55 SegaSumma

10.05- 10.35 TokiLoti

LIIKUMINE
9.00-9.20 EleVants 2a
9.30-9.50 TokiLoti ja PiriPiri 2a
10.00-10.25 SegaSumma 2-3a
10.40-11.10 TokiLoti 4-5a
11.20-12.00 PiriPiri 5-6a (õues)

NELJAPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

MUUSIKA
9.00-9.20 EleVants 2a
9.25-9.50 SegaSumma 2-3a
10.00-10.20 TokiLoti ja PiriPiri 2a
10.25-10.50 TokiLoti 4-5a
10.50-11.20 PiriPiri 5-6a

REEDE
Integreeritud tegevused rühmas ja õues