Õppetegevuste plaan

Rühmas toimuvate õppetegevuste sisu ja korralduse kohta saate teavet oma laste õpetajatelt ja rühma tegevuskavast. Info tegevuste kohta on septembri algusest tutvumiseks ka rühmade stendidel.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja seetõttu on vajalik nende tegevuste kellaajaline planeerimine. Ka kunstiõpetaja poolt läbi viidavate õppetegevuste kellaajad on määratud.
Muusikaõpetaja on Piret Hansen, liikumisõpetaja Kärt Tõnisson, kunstiõpetaja Tea Oll. Robootikaõpetaja Kadri Pohlak.

ESMASPÄEV

MUUSIKA
9.20-9.40 Tokiloti ja Segasumma 2a
9.40-10.05 Piripiri
10.05-10.25 Segasumma 6a
12.00-12.30 Elevants

KUNST
9.25-9.55 Segasumma 6a
10.10-10.30 Tokiloti ja Segasumma 2a

TEISIPÄEV

LIIKUMINE
9.00-9.20 Tokiloti ja Segasumma 3a
9.25-9.50 Piripiri
9.50-10.20 Segasumma 6a I pool
10.20-10.50 Segasumma 6a II pool
11.00-11.30 Elevanys (õues)

KOLMAPÄEV

MUUSIKA
9.05-9.30 Piripiri
9.35-9.55 Tokiloti ja Segasumma 2a
9.55-10.15 Elevants I pool
10.15-10.35 Elevants II pool
12.00-12.30 Segasumma 6a

KUNST
9.15-9.50 Elevants
10.00-10.25 Piripiri

NELJAPÄEV

LIIKUMINE
9.00-9.20 Tokiloti ja Segasumma 2a
9.25-9.50 Piripiri
9.50-10.15 Elevants I pool
11.00-11.25 Elevants II pool
11.30-12.00 Segasumma 6a (õues)

REEDE
9.00-10.00 Robootika. Segasumma rühma 6a