Õppetegevuste plaan

Rühmas toimuvate õppetegevuste sisu ja korralduse kohta saate teavet oma laste õpetajatelt ja rühma tegevuskavast. Info tegevuste kohta on septembri algusest tutvumiseks ka rühmade stendidel.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja seetõttu on vajalik nende tegevuste kellaajaline planeerimine. Ka kunstiõpetaja poolt läbi viidavate õppetegevuste kellaajad on määratud.
Muusikaõpetaja on Piret Hansen, liikumisõpetaja Kärt Tõnisson, loovtööõpetaja Karmen Karp.

ESMASPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

MUUSIKA
9.20-9.40 Segasumma 2a + PiriPiri 2a
9.40-10.05 Tokiloti 2-3a
10.05-10.30 Elevants 6a

10.30-10.55 Elevants 5a
12.00-12.30 PiriPiri 3-5a

TEISIPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

LIIKUMINE
9.00-9.20 SegaSumma 2a + PiriPir 2a
9.25-9.50 TokiLoti 2-3a
9.50-10.20 PiriPiri I pool
10.20-10.50 PiriPiri II pool
11.15-11.45 Elevants (õues)

KOLMAPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

MUUSIKA
9.05-9.30 Toki Loti 2-3a
9.35-9.55 Segasumma 2a + PiriPiri 2a
9.55-10.20 PiriPiri I pool
10.20-10.45 Piripiri II pool
12.00-12.30 Elevants

LOOVTÖÖ
9.15-10.00 Elevants
10.10-10.40 Segasumma

NELJAPÄEV

Integreeritud tegevused rühmas ja õues

LIIKUMINE
9.00-9.20 Segasumma 2a + PiriPiri 2a
9.25-9.50 TokiLoti
9.50-10.20 Elevants 6a
10.20-10.50 Elevants 5a
11.15-11.45 PiriPiri 3-5a (õues)

REEDE
Integreeritud tegevused rühmas ja õues