Vastuvõtt

RaM Veskimöldre lasteaed tegutseb alates 2004. aasta aprillist ja omab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr. 7284 HTM.

Lasteaias on 4 rühma. Õppekava aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Lisaks tavategevustele on lasteaias süvendatud loovus- ja väärtusõpetus. Palju rõhku pannakse üldisele silmaringi laiendamisele. Lasteaia õppekavaga saab tutvuda kodulehel, aga ka majja tulles kohapeal. Lasteaias töötavad lastearst ja logopeed. Vajadusel on ka võimalus psühholoogi konsultatsiooniks.

Meie lasteaia õppemaks 2017/2018. õppeaastal on 530 € kuus.
Õppemaks lapsevanemale on vastavalt erinevate omavalitsuste makstavate pearaha suurusele lahutatuna kohatasust.
Toiduraha 1. jaanuarist 2018 on 3,00 € päevas.

Lasteaialapse_ankeet