Vastuvõtt

Veskimöldre Lasteaed on osa Rocca al Mare Kooli perest. Meie missioon, visioon ja väärtused on ideeliselt sarnased, pürgides samade sihtide suunas.

Ootame Veskimöldre Lasteaeda 2-7 aastaseid lapsi. Meie lapsed kuuluvad Rocca al Mare Kooli kogukonda, mida arvestatakse kooli vastuvõtul. Oluliseks eelduseks on lapse kooliküpsus ja pere väärtushoiakud. 

Meie lasteaia õppemaks 2022/2023 õppeaastal on 650 € kuus. Õppemaksust arvestatakse maha omavalitsuste toetused.

Erandiks on Saue valla kuni kolmeaastased lapsed, keda omavalitsus toetab. Siis on lapsevanema osalustasu 20 % Eesti Vabariigi palga alammäärast ehk 145 eurot kuus. Saue vallaga on lasteaial sõlmitud vastavasisuline leping.

Õppemaksule lisandub toiduraha 4,00 € päevas.

Lasteaialapse_ankeet