Vastuvõtt

Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaed tegutseb alates 2004. aasta aprillist ja omab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr. 7284 HTM.

Lasteaias on 4 rühma. Õppekava aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Lisaks tavategevustele on lasteaias süvendatud loovus- ja väärtusõpetus. Palju rõhku pannakse üldisele silmaringi laiendamisele. Lasteaia õppekavaga saab tutvuda kodulehel, aga ka majja tulles kohapeal. Lasteaias töötavad lastearst ja logopeed. Vajadusel on ka võimalus psühholoogi konsultatsiooniks.

Meie lasteaia õppemaks 2022/2023 õppeaastal on 650 € kuus. Õppemaksust arvestatakse maha omavalitsuste toetused.

Erandiks on Saue valla kuni kolmeaastased lapsed, keda omavalitsus toetab. Siis on lapsevanema osalustasu 20 % Eesti Vabariigi palga alammäärast ehk 130,80 eurot kuus. Saue vallaga on lasteaial sõlmitud vastavasisuline leping.

Õppemaksule lisandub toiduraha 4,00 € päevas.

Lasteaialapse_ankeet