Arst

Leebe ja sõbralik, julgustav ja tähelepanelik – nii saab öelda lasteaia arsti Krista kohta, keda ei pelga ükski laps. Krista Kaarlõp on Veskimöldres töötanud lasteaia avamisest alates. Tema kannab lapse tervise eest hoolt lihtsal, kuid parimal viisil – paneb kirja pikkuse ja kaalu, kontrollib silmi ja kõrvu, kuulab südant ning ka kõike, mida lapsel öelda on. Loomulikult nõustab Krista õpetajaid ja lapsevanemaid. Vastuvõtt leppige palun kokku telefonil 658 8985.

Krista Kaarlõp

tel: 658 8985
krista.kaarlop@ramlasteaed.ee

lasteaia arst