Arst

Leebe ja sõbralik, julgustav ja tähelepanelik – nii saab öelda lasteaia arsti Krista kohta, keda ei pelga ükski laps. Krista Kaarlõp on Veskimöldres töötanud lasteaia avamisest alates. Tema kannab lapse tervise eest hoolt lihtsal, kuid parimal viisil – paneb kirja pikkuse ja kaalu, kontrollib silmi ja kõrvu, kuulab südant ning ka kõike, mida lapsel öelda on. Vajadusel nõustab Krista õpetajaid ja lapsevanemaid.

Krista Kaarlõp

krista.kaarlop@ramlasteaed.ee

lasteaia arst