Väärtused

RaM Veskimöldre Lasteaia töö aluseks on koos lasteaia loomise mõttega kujundatud väärtussüsteem, mis on tervikuna leitav arengu-ja õppekavas. Olulisimaks peame hoolivat suhtumist: hindame ja toetame iga lapse omapära ja iseärasusi. Laps saab meil olla tema ise, käituda talle omaselt, avaldada oma arvamust.