Arengukava

 

Missioon

Märgata ja uskuda imesid meie sees ja meie ümber


Visioon

Imed sünnivad igal hetkel meis ja meie ümber.

Tahame olla lapsele saatjaks tema kasvamisel ja toetajad tema arengus, luues keskkonna,

kus laps

on alati oodatud ja armastatud

saab areneda just talle omases suunas

saab loovalt ja julgelt mõelda ja tegutseda

kus õpetaja

on alati oodatud ja armastatud

saab võimaluse enese teostuseks ja arenguks

saab loovalt ja julgelt mõelda ja tegutseda

kus lapsevanem

on alati oodatud

saab professionaalset nõu lapse kasvatamisel

leiab toetust ja mõistmist.

Väärtused

Inimese väärtushinnangud kujunevad eeskätt kodus ja perekonnas.

Usume, et selleks, et laps saaks talle omasel viisil kasvada ja areneda täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks, vajab ta keskkonda, mis toetub olulistele väärtustele, mida kannavad endas teda ümbritsevad inimesed.

MEIE VÄÄRTUSTAME:

ARMASTUST

Armastus on meie jaoks see, millest kõik alguse saab. Vaid armastusest lähtuvad mõtted, sõnad ja teod panevad aluse lapse kujunemisele armastavaks inimeseks.

AUSUST

Ausus nii enda kui teiste vastu, siirus ja otsekohesus, oskus oma tundeid väljendada, õiglus ja erapooletus probleemide lahendamisel on aluseks lapse kujunemisele ausaks inimeseks.

USALDUST

Usalduslikud, lähedased ja toetavad suhted laste, õpetajate ja lapsevanemate vahel loovad kindlustunde, mis on aluseks lapse kujunemisele usaldavaks  inimeseks.

VABADUST JA VASTUTUST

Vabaduse ja vastutuse, tahte ja kohustuse tasakaal on oluline juba lapsepõlves. Vastutus- ja kohusetunne, sõnapidamine, valikuvabadus ja õigus oma arvamusele on aluseks lapse kujunemisele vabadust väärtustavaks, vastutustundlikuks inimeseks.

ÕPPIMIST

Õppimine on vastastikune teadmiste ja kogemuste vahetamise protsess, mille aluseks on teadmis- ja uudishimu.

Koos ja üksteiselt õppimine, teadmiste ja vaimukultuuri väärtustamine on aluseks lapse kujunemisele haridust väärtustavaks inimeseks.

LOOVUST JA LOOMINGULISUST

Loovuse ja loomingulisuse väljendumise eelduseks on avatud ja hinnangutevaba keskkond, mis toetab mõtteerksust, julgust, uudishimu ja andeid.

Loominguline vabadus on aluseks lapse kujunemisele loovaks, rikka sisemaailma ja avara silmaringiga inimeseks.

Eesmärgid

Meie eesmärgiks on:

luua keskkond, mis 

  • soodustab lapse arengut terveks, loovaks, isikupäraseks, teiste ja ümbritsevaga arvestavaks õnnelikuks inimeseks
  • toetab last uute teadmiste ja oskuste omandamisel

luua keskkond, mis

  • soodustab õpetaja loomingulisust, isiksuslikku arengut ja valmisolekut koostööks
  • toetab õpetaja professionaalset arengut ja eneseteostust

luua keskkond, mis

  • soodustab lapsevanemate ja lasteaia koostööd
  • toetab kodust kasvatust.

Arengukava tervikuna avaneb all olevalt lingilt


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738