Elevants

EleVantsi rühmas on 2020/2021. õppeaastal liitrühm, kus käivad lapsed, kes  hakkavad saama kuue- ja seitsmeaastaseks.

Õpetajatena töötavad EleVantsi rühmas Silja Alumets, Reet Nurmsalu ja Ene Nurmsalu.
Meie rühm alustab oma päeva kell 8.30, varasemad tulijad on oodatud hommikusse valverühma,

mis on maja teise poole alumine rühm. Hommikune valverühm on avatud 7.30-8.30.

Õhtune valverühm on 18.00-18.30 maja esimeses pooles alumises rühmas.

Päeva jooksul mängime, käime õues, avastame maailma, puhkame.
Õppetegevused toimuvad lõimitult – tegevuse jooksul puudutavad lapsed kõiki ainevaldkondi.

Muusikatunnid koos õpetaja Piretiga ning liikumistunnid koos õpetaja Kärdiga toimuvad saalis kokkulepitud aegadel. Loovtegevus, mida juhendab õpetaja Karmen, toimub üks kord nädalas.

Nädala tegemiste kohta saadame vanematele info meilile, nädalaplaaniga saab tutvuda ka rühma stendil.

ÕPPETEGEVUSED 2020/2021 õa

Õppetegevused toimuvad lõimitud tegevustena. Lähtuvad valdkonnast, teemast, laste soovidest jne, ühendatakse erinevate valdkondade sisu ja tegevusi. Õppetegevused on aktiivsed ja mängulised.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja nende algusajad leiate rühma stendilt ja kodulehe õppetegevuste valikust.

EleVantsi rühma õpetajad:

Reet Nurmsalu – reet.nurmsalu@ramlasteaed.ee
Silja Alumets – silja.alumets@ramlasteaed.ee
Ene Nurmsalu – ene.nurmsalu@ramlasteaed.ee

Meie rühma õpetajatega saab ühendust telefoninumbril 575 60013
Hommikuse valverühma telefon 575 60012

Õhtuse valverühma telefon 57560011
Direktor 575 60010
Õppealajuhataja 575 60017