Segasumma

Meie rühma nimeks on SegaSumma. Oleme 2017/2018. õppeaastal liitrühm, kus koos neljaaastaste lastega on mõned kuueaastased lapsed, kes alustavad järgmisel sügisel kooliteed.
Rühmas töötavad õpetajatena Airi, Helen ja Mairis. Lisaks töötavad lastega liikumisõpetaja Kärt, muusikaõpetaja Piret ja kunstiõpetaja Tea.

SegaSumma rühm  on avatud 8.15 -18.00. Hommikul kell 7.30-8.15 ja õhtul kell 18.00 -19.00 saavad varem lasteaeda tulnud lapsed olla valverühmas.
Laste käsutuses on üks  rühmaruum, kus me õpime, mängime, sööme ja puhkame. Lisaks rühmaruumile saame kasutada lugemistuba, kunstituba, õueala ja saali muusika- ning liikumistegevusteks.

MEIE PÄEV KULGEB LÄBI ORIENTEERUVA PÄEVARÜTMI:
7.30 – 8.30 kogunemine ja vaba mäng
8.30 – 9.00 hommikusöök
9.00 – 9.15 hommikuring
9.15 – 11.00 tegevused ja vaba mäng
10.45 –12.15 õueaeg
12.30 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 13.15 lastekirjanduse ettelugemine
13.00 -15.00 puhkeaeg
15.00  – 17.00 huvitegevused
15.30 – 16.00 õhtusöök
16.30 – 18.00 vaba mäng, planeeritud mäng, soojemate ilmadega oleme ka õues

Õppeaasta kestab 1.septembrist 31. augustini. Igal kuul ja nädalal on oma teemad, mis on omavahel seotud ja loovad õppeaastast terviku. Õppetöö toimub integreeritud tegevustena. Õppetöö vaheajad kattuvad koolivaheaegadega.  Suvekuudel puhkame ja keskendume mängimisele ja teemanädalatele.

Lastel on võimalus osaleda tasulistes ringides:  muusikaringis, pilliõppes, inglise keeles, judos, jalgpallis, balletis ja akrobaatikas ning 6 aastastel ka kokanduses.

Hommikuringi alustame lauluga:
Hommik on käes,
möödas on öö,
tõusen ma koos päikesega,
tere uus päev.

Samuti on meil söögilaul:
Kas on linnukesel muret,
mis ta sööb ja kus ta saab.
Tema loodab looja peale.
Tõstab lauluhääle.
Kauni lauluhääle.
Üles taeva poole.

Meie  väärtustame oma rühmas sõbralikkust ja üksteisesse hoolivat suhtumist.

Õpetajad:
Airi Veisner. airi.veisner@ramlasteaed.ee
Helen Lepanurm. helen.lepanurm@ramlasteaed.ee
Mairis Perk. mairis.perk@ramlasteaed.ee

Rühma telefon 658 8983
Õpetajate tuba 658 8980
Valverühma telefon 658 8982
Direktor ja õppealajuhataja  658 8988