Segasumma

Meie rühma nimeks on SegaSumma. Oleme 2019/2020.õppeaastal liitrühm, kus koos eelkoolilastega lastega on kolm kaheaastast last.
Rühmas töötavad õpetajatena Helen ja Mairis ning abiõpetaja on Andra. Lisaks töötavad lastega liikumisõpetaja Kärt, muusikaõpetaja Piret ja kunstiõpetaja Tea.

SegaSumma rühm on avatud 8.30 -18.00. Hommikul kell 7.30-8.30 saavad varem tulnud lapsed olla maja tagumise poole valverühmas, Tokiloti rühmas ja õhtul kell 18.00 -18.30 maja esimese poole alumises rühmas, kus töötab õhtune valverühm.
Laste käsutuses on üks  rühmaruum, kus me õpime, mängime, sööme ja puhkame. Lisaks rühmaruumile saame kasutada lugemistuba, kunstituba, õueala ja saali muusika- ning liikumistegevusteks.

MEIE PÄEV KULGEB LÄBI ORIENTEERUVA PÄEVARÜTMI:
7.30 – 8.30 kogunemine ja vaba mäng
8.30 – 9.00 hommikusöök
9.00 – 9.15 hommikuring
9.15 – 11.00 tegevused ja vaba mäng
10.45 –12.15 õueaeg
12.30 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 13.15 lastekirjanduse ettelugemine
13.00 -15.00 puhkeaeg
15.00  – 17.00 huvitegevused
15.30 – 16.00 õhtusöök
16.30 – 18.00 vaba mäng, planeeritud mäng, soojemate ilmadega oleme ka õues

Õppeaasta kestab 1.septembrist 31. augustini. Igal kuul ja nädalal on oma teemad, mis on omavahel seotud ja loovad õppeaastast terviku. Õppetöö toimub integreeritud tegevustena. Õppetöö vaheajad kattuvad koolivaheaegadega.  Suvekuudel puhkame ja keskendume mängimisele ja teemanädalatele.

Hommikuringi alustame lauluga:
Hommik on käes,
möödas on öö,
tõusen ma koos päikesega,
tere uus päev.

Samuti on meil söögilaul:
Kas on linnukesel muret,
mis ta sööb ja kus ta saab.
Tema loodab looja peale.
Tõstab lauluhääle.
Kauni lauluhääle.
Üles taeva poole.

Meie  väärtustame oma rühmas sõbralikkust ja üksteisesse hoolivat suhtumist.

Õpetajad:
Helen Lepanurm. helen.lepanurm@ramlasteaed.ee
Mairis Perk. mairis.perk@ramlasteaed.ee
Andra Tamm. andra.tamm@ramlasteaed.ee

Rühma telefon 575 60014

Valverühma telefon hommikul 575 60011, õhtul 575 60012
Õpetajate tuba 534 08740
Direktor 575 60010
Õppealajuhataja  575 60017