Segasumma

Meie rühma nimeks on SegaSumma. Oleme 2021/2022 õppeaastal sõimerühm, kus lapsed on vanuses 1,8 kuni 3 aastat.
Rühmas töötavad õpetaja Helen ja abiõpetajad Andra ja Heidi. Lisaks töötavad lastega liikumisõpetaja Kärt, muusikaõpetaja Piret ja loovõpetaja Karmen.

SegaSumma rühm on avatud 7.30 -18.00. Õhtune valverühm on kell 18.00 -18.30 toimub ões ja õpetajateks on EleVantsi ja PiriPiri õpetajad.
Laste käsutuses on üks  rühmaruum, kus me õpime, mängime, sööme ja puhkame. Lisaks rühmaruumile saame kasutada lugemistuba, kunstituba, õueala ja saali muusika- ning liikumistegevusteks.

MEIE PÄEV KULGEB LÄBI ORIENTEERUVA PÄEVARÜTMI:
7.30 – 8.30 kogunemine ja vaba mäng
8.30 – 9.00 hommikusöök
9.00 – 9.15 hommikuring
9.15 – 11.00 tegevused ja vaba mäng
10.45 –12.15 õueaeg
12.30 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 13.15 lastekirjanduse ettelugemine
13.00 -15.00 puhkeaeg
15.00  – 17.00 huvitegevused
15.30 – 16.00 õhtusöök
16.30 – 18.00 vaba mäng, planeeritud mäng, soojemate ilmadega oleme ka õues

Õppeaasta kestab 1.septembrist 31. augustini. Igal kuul on oma pealkiri, mis kõik kokku moodustavad terviku.. Õppetöö toimub integreeritud tegevustena. Õppetöö vaheajad kattuvad koolivaheaegadega.  Suvekuudel puhkame ja keskendume mängimisele ja teemanädalatele.

Hommikuringi alustame lauluga:

Hommik on käes,
möödas on öö,
tõusen ma koos päikesega,
tere uus päev.

Samuti on meil söögilaul:
Kas on linnukesel muret,
mis ta sööb ja kus ta saab.
Tema loodab looja peale.
Tõstab lauluhääle.
Kauni lauluhääle.
Üles taeva poole.

Meie  väärtustame oma rühmas sõbralikkust ja üksteisesse hoolivat suhtumist.

Õpetajad:
Helen Lepanurm  helen.lepanurm@ramlasteaed.ee
Kädi-Triin Lutus  kaditriin.lutus@ramlasteaed.ee
Andra Tamm  andra.tamm@ramlasteaed.ee

Rühma telefon 575 60014

Õpetajate tuba 534 08740
Direktor 575 60010
Õppealajuhataja  575 60017