Soovitusi perele

Pilli õppimine on üks kannatlikkust ja järjekindlust nõudvamaid alasid üldse. Siin ei arvestata õppimise aega nädalates või kuudes – ühikuteks on aastad. Professionaalseks muusikuks õppimine võtab aega vähemalt 16–17 aastat. Naljaga pooleks on välja arvutatud isegi tunnid, mis selleks kuluvad – 10 000! Mõeldud oli klassikalist muusikat, kuid küllap kehtib sama ka muude stiilide kohta, kui tahad olla heal tasemel tegija. Päris tipptasemele jõudmiseks harjutatakse 20 000–30 000 tundi ning 4–5 tunniseid harjutamispäevi jätkatakse kogu karjääri vältel.

Loomulikult ei saa, ega peagi saama, enamikust meist elukutselisi muusikuid, enese ja teiste rõõmuks musitseerimiseks piisab ka tunduvalt lühemast õppeajast. Ülaltoodud numbrid on välja toodud vaid selleks, et saada ettekujutus, milline on töö maht, mis oma instrumendi valdamiseks on vaja läbi teha ja et vältida illusiooni, nagu võiks juba aasta–paariga erilisi tulemusi saavutada.

Pilliõppimise põhiraskus (samas ka kõige arendavam külg!) seisneb eelkõige selles, et suurem osa tööst tuleb ära teha kodus ja üksinda. Vähe on neid huviringe või trenne, kus igapäevasel kodusel tööl on nii määrav osakaal. Igapäevane harjutamine on pillimängu alus. On öeldud, et pillimängu ei saa õpetada – seda saab vaid ise õppida! Eriti just noorema õpilase jaoks on vanemate järjekindel toetus seetõttu äärmiselt tähtis.

Kindlasti on õpilasele vaja oma kodust harjutusinstrumenti – olgu selleks siis klaver, viiul, kitarr või mõni muu pill. Väga oluline on ka, et kodune harjutusruum oleks vaikne ning harjutaja ei tunneks ennast seal kedagi häirimas.

Et paremini mõista koduse töö sisu ja tähtsust, on väga soovitav, et vanemad võimalikult sageli erialatundidesse lapsega kaasa saaksid tulla. Vähemalt esimeses-teises klassis on see lapse arengu seisukohalt äärmiselt tähtis. Lapse jaoks on oluline tunnetada, et ta ei ole sel raskel (kuigi toredal) teel üksi ja perele on tema õppimine sama tähtis kui talle enesele.

Seega – kannatlikkust ja järjekindlust oma lapse toetamisel!
Tõelised tulemused saavutame ikka ainult koostöös õpilane – õpetaja – pere – kool.