Tehnoloogia

TÜDRUKUTE TEHNOLOOGIARING (2.-4. klass)

Esmaspäeviti kell 15.00 – 16.30

Juhendaja Dagne Press

Tüdrukute tehnoloogiaring alustab 23.septembril ruumis B33
Ring koosneb 9.tunnist, mis moodustab 1.mooduli

1.mooduli tasu on 70 eurot

Tegevuste läbiviimisel tehakse koostööd HK Unicorn Squad loojatega, kelle poolt on ette valmistatud üheksa erineva teemaga tundi, mis toetavad STEAM (teadus, loodus, tehnoloogia, inseneeria, kunst, matemaatika) ja 21. sajandi oskuste õppimist.
Tegevused on suunatud tüdrukutele. Miks tüdrukutele? Poisid on sageli tehnoloogiavaldkonnas tegutsedes osavamad ning nii jäävad tüdrukud sageli varju, ei julge katsetada ja arvamust avaldada ning ei saa õppida omas tempos. Sageli tekib võistlusmoment – kes on osavam, kiirem jne. Et võtta ära tüdrukutelt hirm läbikukkumise ees ning anda neile võimalus õppida vastavaid teadmisi nö turvalises keskkonnas, siis ongi loodud selline tore ettevõtmine nagu HK Unicorn Squad, kellega koostöös viiakse üle Eesti läbi mitmeid huviringe tüdrukutele. Tehnoloogia ja robootikaringides on liiga vähe tüdrukuid. Kui üksikud erandid välja jätta, siis on hästi kui kümne poisi kohta osaleb ringitegevuses üks tüdruk. See omakorda peegeldub hilisemal tööturul, kus tarkvaratootjate seas on küll neidudest analüütikuid, disainereid ja kvaliteedikontrollijaid, kuid prgrammeerijate seas jääb osalus jätkuvalt alla 10%.
HK Unicorn Squad vahendite ning tegevusjuhendite läbi tutvustatakse huviringi osalejatele tehnoloogiamaailma erinevaid aspekte ja võimalusi, äratatakse huvi erinevate tehnoloogiavahendite kasutamise vastu ning proovitakse ära kaotada hirm tehnoloogiate kasutamise ja õppimise osas. Lisaks eelnevalt väljatoodud tegevustele ning vahenditele, soovime avatavates huviringides teha lähemalt tutvust robootika ja programmeerimisega.

Huviringis keskendutakse järgmistele teemadele ja tegevustele:
– Mis on heli ja millest heli koosneb, helutehnika elemendid, võimendi ja kõlarite olemus, helipuldi ja subwooferi tutvustus. Praktiline tegevus: kõlari ehitamine ja heli visualiseerimine värvidega.
– Tehnika ja kunst. Stencil tenikas piltide/graffiti loomine, põgusalt fotograafia tutvustamine ja praktiline tegevus.
– Animatsioon, erinevad äpid animatsioonide loomiseks, joonistamine, pildistamine, statiivi kasutamine.
– Erinevad valgustekitajad. Mis on eest- ja tagantvalgus, spot-valgusti. Milliseid pirne, filtreid on olemas? Milleks kasutatakse valguspulti? Praktiline tegevus: pirni ja patareide vahetamine, LED valguse kasutamine enda ohutuse tagamiseks pimedas, valgusega maalimine.
– Jõud. Tutvumine läbi teooria ja praktika lihtmehhanismide, plokksüsteemi, jõuõla, kangiga. Sõlmede tegemine.
– LED-ribade olemus ja kasutusvaldkonnad. LED-ribade ühendamine patareidega, juhtmete jootmine, kuluva materjali koguse arvutamine ja optimeerimine, tegevuste planeerimine.
– Laval kasutatavad eriefektid. RGB-värvid ehk põhivärvid, põhivärvide kasutamine teiste värvide loomiseks, tossuefekti tekitamine (eriefektina lõkke tekitamine), laseri tööpõhimõtete ja kasutusvaldkondade selgitamine ning laserkiirte suunamine peegelpindadega.
– Robootika ja programmeerimine. Robootika ajaloo, olemuse ja tegevusvaldkondade tutvustamine. Mootori tööpõhimõtted ja ehitus (lihtsa mootori ehitamine), ülekande mehhanismid, magneti tööpõhimõtted.
– Digitaalne muusika ja kultuur. Vahendid ja programmid digitaalse ehk arvutimuusika loomiseks. Mida tähendavad erinevad kihid muusikas, loop`imine ja midi? Praktilised tegevused: GarageBand rakenduse abil muusika loomine ja porgandist klarneti valmistamine (akutrelli ja puuri kasutamine). Inspiratsiooni saamine erinevate rahvaste kultuurist ja kunstist.