Mis on koduõpe?

Koduõpe on õpilase võimalus kujundada iseenda õpiteed. Koduõpe ei asenda koolis õppimise headust, kuid kodus õppimisel on omaette väärtus.

Koduõppe valikul vabastatakse vanema taotluse alusel õpilane kooli päevakava ja õppekorralduse kohasest õppe- ja kasvatustegevusest, kuid koduõppeperedel on jätkuvalt võimalik saada osa kooli traditsioonidest ja väärtuskeskkonnast, osaledes kooli/klassi ühisüritustel.
Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib vanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. Koduõppel õppivale õpilasele koostab koduõpet läbiviiv isik ja õpilane koostöös koolipoolse koduõppe koordinaatoriga kooli õppekavast lähtudes õpiplaani. Koduõppe koordinaator kohtub õpilasega perioodi jooksul vähemalt kahel korral, pakkudes tuge õppetöö korraldamisel, kontrollib õpiplaani täitmist ning aitab hoida perel ja õpilasel suhet kooliga. Õpitulemuste omandamist kontrollitakse perioodi lõpus perioodi kokkuvõtvate arvestustöödega, mis on koostatud aineõpetajate poolt ja tuleb sooritada koolis. Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse Stuudiumi ainepäevikusse.

Koduõppel viibival õpilasel ei katke Rocca al Mare kooli õppemaks.

 

Sammud koduõppele minemiseks:
1) lapsevanem esitab avalduse kooliosa juhatajale;
Koduõppeavalduse esitamise kuupäevad I ja II perioodiks on 20.08 ning III-V perioodiks on 20.12.
2) koduõppe koordinaator edastab koduõppeperele kõikide ainete töökavad;
3) koduõpet läbiviiv isik, õpilane ja koordinaator koostavad koostöös, lähtudes ainete töökavast, õpilasele koduõppe õppeplaani;
4) õpilane kogub koolist kokku kogu vajaliku õppematerjali.


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738