Iseõppe konseptsioon

Selleks, et maailm saaks kokku ja kokku saaks maailm. Hariduse väärtuseks on teadmise, oskuse ja arusaamise ühtsus (Ü.Vooglaid). Peab olema vajadus, tahe ja huvi teada saada. Ainult sel juhul on omandatud teadmisel sügavus. Teadmistele elu sisse puhudes süstib vajaduspõhisus õppurisse soovi saada asjatundjaks ja moodustunud pusletükkidest saab kokku arusaam maailmast.

Õppima õppimine loob õpivabaduse terveks eluks. Õppimine on erakordne tegevus ja saab toimuda ainult õppijale sobival viisil. Tänapäevasel õppimisel on meie jaoks kolm suurt ideaali: inimese kujundamine elukestvaks õppijaks, selleks vajaliku avatud ja seoseid loova mõtlemise kujundamine ning piisava teadmiste ja oskuste baasi omandamine. Eluterve ühiskond vajab inimesi, kes on ennastjuhtivad, loovad, kriitiliselt mõtlevad, ettevõtlikud, kohanemisvõimelised ning motiveeritud tegutsema üheskoos.

Tark laseb õppijal ise õppida. Ennastjuhtiva õppija kõige olulisemaks omaduseks võib pidada iseseisvust, sest ennastjuhitud käitumine eeldab otsuste vastuvõtmist ja vastavalt sellele tegutsemist: õpilane on võimeline leidma üles oma huvi ja tahte nii üldiselt kui ka igavates töölõikudes; tahtepanus; tulema toime eneseregulatsiooni apsakatega; jälgima paindlikult oma õppimisprotsessi; teadma, milline õpistrateegia millises olukorras on arukas ning oskama reguleerida õppimisega seotud emotsioone. Kuidas aidata õpilasel kujuneda selliseks õppijaks?

Üheks võimaluseks on inspireerida õpilast läbi juhitud iseseisva õppimise ehk iseõppe. Juhitud iseseisev õppimine loob õpikeskkonna, kus õpilane kujundab oma õpiteed, olles ise kasvõi üle ilma, kuid juhendaja õpetaja tugi, märkamised ja suunaviidad jõuavad ka distantsilt õpilaseni. Õpilane vastutab õppimise eest, seab eesmärke ja otsib lahendusi, läbi tahtepanuse motiveerib iseend ja tema edenemise mõõdupuuks on isiklik areng, mille toetamine saab teoks läbi ISESEIVUSE, VASTUTUSE ja AVATUSE. Oma õpitee ehk VALMISOLEKUTE KUJUNEMISE TEEKONNA tugevust laotakse läbi UNISTAMISE, ÕNNELIKKUSE, TAHTEPANUSE, KOHALOLEKU, MITMEKÜLGSUSE ja ENESETEOSTUSE.

Õppimise teekond saab alguse ise loomisest. Iseloomise maagia avab otsatud võimalused sise- ja välismaailma tunnetamiseks ning täidab rõõmuga õpilase võlukohvrit tööriistadega, mida vajab ennastjuhtiv õppija, et hingata maailmaga ühes rütmis ja olla õnnelikult edukas.

 


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738