Lugemismängud

Rocca al Mare Kool ja Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut osalesid Comenius-programmi projektis „Friendly Resources for Playful Therapy“ (FREPY), eesti keeles „Lapse keelelist arengut toetavad mängulised materjalid“.
Projekti olid kaasatud Leedu, Sloveenia, Saksa ja Eesti keeleteadlased, lasteaiakasvatajad, logopeedid ja õpetajad. Projekti kolm koordinaatorit olid Kaunase Ülikool, Tallinna Ülikool ja Berliini Ülikool. Partneritena oli kaasatud igalt maalt mõni lasteaed või algkool, Eestit esindas selles projektis Rocca al Mare eelkool.
Projekti eesmärk oli töötada välja keele omandamist stimuleerivad mängulisi materjale, mida saaksid oma igapäevatöös kasutada nii algkooliõpetajad, lasteaiakasvatajad, logopeedid kui ka lapsevanemad ise. Keeleomandamist toetavad materjalid koosnevad nii elektroonilistest mängudest kui ka metoodilisest karbist, mis sisaldab lauamängu, jutustamiskaarte, mitmeotstarbelist magnettahvlit. Kõikide mängude puhul arvestati konkreetse keele eripära ja sellest tulenevaid tüüpilisi omandamisraskusi.

www.frepy.eu

Lugemismängude loomise eest said Cattre Hein Rocca al Mare koolist ja Reili Argus Tallinna Ülikoolist aasta 2013 keeleteo auhinna.

Lisainfo: cattre.hein@ramkool.edu.ee