Põnnikoolist

Põnnikooli eas, 2- 4 aastaselt õpib laps koos täiskasvanuga igapäevategevustes ja teiste lastega mängides. See on kõige magusam mänguiga. Lapsel on suur soov uute teadmiste ja muljete järele, ta on uudishimulik ning tahab rohkem teada iseenda ja maailma kohta. Meie tegevus põnnikoolis on loominguliselt mänguline. Peale aktiivset juhendatud osa saavad lapsed ja vanemad veel teineteisega mõtteid ja muljeid vahetada ning mängida.

Laps omandab uusi seoseid ja teadmisi korduva kogemuse, aktiivse tegutsemise ning eeskuju kaudu. Sügisel on sügise laulud ja tantsud ning kevadel omad. Nii igal nädalal on meie tegemistes midagi korduvat ja ka midagi uut. Kuna tegelikkust võtab laps vastu meeltega, siis põnnikoolis on tegevused omavahel lõimitud. Sujuvalt läheb laul üle liikumiseks ja jutu kuulamine pillimänguks ning mäng omakorda kunstitegevuseks. Laps tahab ise teha – ise katsetada ja avastada. Meie moto on – ÕPETA MIND SEDA ISE TEGEMA!

Kaks korda aastas saavad lapsed tunnistuse õpetajapoolse tagasiside ja märkamistega. Jõulutund ja õppeaasta lõputund toimuvad ühiselt terve perega.

OOTAME TEID!

 

Täpsem info eelkool@ramkool.edu.ee