Muu kodukeelega lapsed

Väikekooli rühm on mõeldud 5-6-aastastele lastele, kelle kodune keel ei ole eesti keel.
Lapsesõbralikus keskkonnas saab arendavate ja põnevate tegevuste kaudu tekitada huvi eesti keele vastu, harjutada eesti keele kuulamist ja rääkimist.
Õppimine vaheldub käelise tegevuse ja mängimisega ning seda kõike tehakse ainult eesti keeles.
Väikekoolis kasutatakse keelekümblusmeetodit.

mmmm

Väikekool lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. 
Neljapäev 14.30-16.00

(Rühmas kuni 8 last)

Tunnid toimuvad Lesta 14.

mmm

Täpsem info eelkool@ramkool.edu.ee