Õppekorraldus

RaM Kooli eelkooli õpetajate sooviks on, et lapsed tahaksid meie juurde eelkooli tulla ja tunneksid end siin turvaliselt. Kui oleme selle saavutanud, siis hakkame üheskoos avastama ja uusi teadmisi koguma.

Meie eelkooli rühmades on kuni 12 last ja oma õppetöös kasutame 2013 aastal meie eelkooliõpetajate poolt loodud tööraamatuid, mida on kolm: „Sügis“, „Talv“ ja „Kevad“.

Oma koolipäevi alustame ja lõpetame ühises ringis, kus jagame üksteisega oma soove, mõtteid ja läbielamisi. Õpetaja reguleerib tunni- ja vahetunni aega vastavalt rühmale. Tundides käsitleme lapse igapäevaelus olulisi teemasid – mina, minu pere, minu sõbrad, klassikaaslased, kodu, mind ümbritsev loodus jne.

Õppetegevus RaM Kooli eelkoolis toimub lapse arengut igakülgselt soodustavas keskkonnas omavahel seotud tegevuste kaudu. Igal õppenädalal on oma teema, mille leiate ka meie kodulehelt. Koolipäeva kestel õpime häälimist, lugemist, kirjutamist; arvutame, vaatleme loodust, mängime, meisterdame ja pöörame tähelepanu ka sotsiaalsetele oskustele.

Tagasiside. Iga koolipäeva lõpus on vanemail võimalik saada vahetut tagasisidet õpetajalt oma lapse kohta. 2 korda aastas, enne jõule, ning eelkooli lõpus maikuus, täidavad lapsed enesehinnangulehe. Kevadel saavad lapsed individuaalse tunnistuse, mis on seotud tema arenguga.

Üritused eelkoolis. Igal kevadel külastavad meie eelkooli lapsed loomaaeda ja toimub spordipäev. Kaks korda aastas ootame oma tundidesse osalema ka lapsevanemaid- jõulude eel koos lapsega meisterdama ning õppeaasta lõpul ühisele piknikule.

Kõikidel eelkoolirühmadel on ühine õppeprogramm, mis on seotud meie kolme tööraamatuga. Mõnedel rühmadel on koolipäeva osaks ka rütmikatund ning 2 x nädalas rühmadel on lisaks põhiprogrammile ka õuesõppe tunnid.

Rütmikatundides lauldakse nii kaasaegseid kui ka regilaule, tantsitakse, mängitakse mitmeid liikumismänge ja õpitakse kasutama erinevaid lastepille. Rütmikatunnid toetavad matemaatiliste seoste loomist ja kinnistamist ning treenivad ka mälu.

Õues õppimist katsetasime eelkoolilastega esmakordselt 2013/2014 õppeaastal. Selleks on meil kasutada Rocca al Mare kooli ümbrus, mis pakub võimalust avastada, katsetada, uurida, vaadelda, matkata jne. Õuetundides näeme, kuidas sügis muutub talveks ja seejärel kevadeks, kuidas rändlinnud parvedes ära lendavad ja kes neist esimesena tagasi jõuavad. Meid ümbritsev hiis annab võimaluse loomaaialoomadele jõuludeks tammetõrusid korjata või minna jõulude ajal lumeonni ehitama.

INFO telefonil 6507842 või e-posti aadressil eelkool@ramkool.edu.ee

Rõõmsate kohtumisteni!
Rocca al Mare Kooli eelkool