Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on 2017/2018 õppeaastal järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2018. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018 õppeaastal on järgmised:

3. klassi tasemetööd:
1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööd:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a.