Õppemaks ja lisatasud

Õppemaks ja lisanduvad tasud

Kooli õppemaksu suurus ja lisanduvad tasud järgnevaks õppeaastaks määratakse Rocca al Mare Kooli AS nõukogu poolt maikuu jooksul lähtuvalt kooli eelarvest.

Vastavalt 01.02.2018 jõustunud erakooliseaduse muudatustele ei arvata õppemaksu hulka õppekavaväliste tegevuste kulusid, sealhulgas huvitegevuse ja pikapäevarühma kulusid ning koolitoidu, majutuse, transpordi ja muude õppimist toetavate teenustega seotud kulusid.

Õppemaks 2023/2024 õppeaastaks on
1.-9. klassis 2175 €
Õppemaksule lisanduvad tasud 2023/2024 õppeaastaks
1.-9. klassis:
Õppimist toetavad teenused (õppekäikudega ning kooli üritustega ja programmidega kaasnevad kulud)  100 €

aastas

Mõisakooli tegevustoetus ajaloolises mõisakeskkonnas teostatavatele õppetegevustele (meisterdamine töökodades, restaureerimine, maaelu ja majandamine, teadustegevus jms.) 250 € aastas

Õpilaskodu kohamaks 2023/2024 õppeaastal on 3000€ aastas. Kui õpilaskodu koht on riigi või kohaliku omavalitsuse poolt toetatud, siis on õpilaskodu koha maksumus selle toetuse võrra väiksem.
Lisandub õpilaskodu söögikordade maksumus, mille kohta esitab kool igakuise arve.

Huviringide ja koolis käimisega seotud jooksvate kulude (sh koolitoidu, koolivormi) ja õppevahendite maksumuse kohta esitatakse arved vastavalt tarbimisele.

Maksmise kord:

Õppemaks ja lisanduvad tasud makstakse 10 võrdse kuumaksena õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
Iga kuu alguses väljastame e-posti teel algava kuu eest arve, millel kajastub nii tasumisele kuuluv õppemaksu osa ja lisanduvate teenuste maksumuse osa, koolitoidu, õppevahendite ja huvitegevuse maksumus jms.
Igakuiste arvete maksetähtaeg on iga kuu 10. kuupäev.

Kooli arveid soovitame tasuda otsekorraldusega.
Otsekorralduslepingu puhul saadame Teile e-posti teel arve ja panka e-arve. Arve saamisest maksetähtajani on Teil paar päeva aega arvet kontrollida ja küsimuste korral kooli poole pöörduda. Pank kannab arvel näidatud summa maksepäeval – iga kuu 5.-10. kuupäevani Teie kontolt kooli kontole. Lepingu sõlmimisel on Teil vaja teada õpilase viitenumbrit, mille leiate Teile saadetud arvelt.

Meie arvelduskontod:

Swedbank EE402200221014205078
SEB Pank EE871010220014996019
Luminor Pank EE091700017002794967

Andmed eelmise kalendriaasta jooksul tasutud koolituskulude kohta esitab Rocca al Mare Kooli AS 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile. 2023. aastal saab maksustatavast tulust teha maha-arvamisi kuni 1200 eurot.