Huviringid

Vodja robot

 

Meie nooremad õpilased saavad oma teadmisi ja oskusi täiendada robootikaringis. Tööks kasutame EV3 komplekte, mille soetamist toetas Vaata Maailma SA Nutilabor. Ringi tegevus toimub esmaspäeval ja neljapäeval peale tunde. Oma tegemisi tutvustame kogu kooliperele.

Järgmisel õppeaastal jätkab huviring oma tegevust juba õppeaasta algusest.
Õpilasi juhendab õpetaja Priit Saareleht.

Viiulitunnid

Koorilaul

Puutööring