Sisekorraeeskiri

ROCCA AL MARE KOOLI VODJA INDIVIDUAALÕPPEKESKUSE ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

I PÕHIALUSED
Käesolev sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskuse (edaspidi kool) õpilaskodu õpilastele.
Eeskiri määrab ja reguleerib õpilaste suhteid õpilaskoduga ning määrab õpilaste käitumisreeglid.
Eeskiri jõustub 01.09.2018.
Koolil on õigus teha eeskirja täiendusi ja parandusi, avaldades need koheselt peale kinnitamist.

 

II ÕPILASKODU MOODUSTAMINE, TEGUSTSEMISE PERIOOD JA PAIKNEMINE
Õpilaskodu tube, mida on kuus, jagab kooli juhataja vastavalt laekunud avaldustele ning vabadele kohtadele.
Õpilaskodu tegutseb õppenädalatel ja – perioodidel esmaspäevast reedeni.
Õpilaskodu paikneb koolikoone II korrusel mahutades maksimaalselt 15 õpilast.

III ÜLDINE KORD ÕPILASKODUS
Õpilaskodu välisuksed on lukustatud kella 22-st kuni 07-ni.
Õpilaskodu tubade uksed on suletud hommikul kella 8.45-st kuni tundide lõpuni.
Kella 22-st õhtul kuni kella 07-ni hommikul on õpilaskodus ja selle ümbruses keelatud lärm, muusikariistade valjuhäälne mängimine, kaasõpilaste ja teiste kooli territooriumil elavate perede unerahu häirimine.
Õpilane peab õpilaskodus järgima üldisi eetika- ja käitumisreegleid ning õpilaskodu kodukorda.
Õpilaskodus kehtib öörahu 22.00-st kuni 7.00-ni.
Oma toa korrashoidmise eest vastutab õpilane ise, kord nädalas teeb märgpuhastust   koristaja.
Õpilasel on kohustus kasutada õpilaskodu elu- ja puhkeruumides vahetusjalatseid.
Õpilasel on kohustus hoida tema käsutusse antud vara, vältida selle hävimist tema enda või kellegi kolmanda isiku poolt. Vara või ruumide kahjustamisel tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu kohustub õpilane või tema vanem kahju hüvitama. Süüdlase mitteselgumisel vastutavad kõik süü toimepanemise ajal õpilaskodus viibinud lapsed.

Õpilaskodus on keelatud:
Suitsetamine, alkoholi, narkootiliste ja toksiliste ainete pruukimine ja alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all viibimine;
Tubakatoodete, alkohoolsete jookide, narkootiliste ja toksiliste ainete ning kergesti süttivate ainete hoidmine;
Loomade pidamine;
Elektrikiste kodumasinate hoidmine ja kasutamine (veekeedukann, mikrolaineahi jms).

Õpilaskodu  personalil on õigus alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete tarvitamise kahtluse korral kutsuda kohale politsei joobe tuvastamiseks.
Õpilaskodu eeskirja ning kehtestatud korra täitmise kontrollimiseks on õpilaskodu personalil õigus kontrollida õpilaskodu tubasid.

IV EESKIRJA MITTETÄITMISE KORRAL RAKENDATAVAD MEETMED

Käesoleva eeskirja esmakordsel eiramisel tehakse suuline hoiatus, teise eksimuse korral teavitatakse rikkumisest kooli juhtkonda ja õpilase vanemaid ning koostatakse kirjalik noomitus. Kolmandale rikkumisele järgneb juhataja käskkirjaga õpilaskodust eemaldamine.


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738