Tutvustus

Õpilaskodu asub Vodja kooli hoones, st Vodja mõisa teise korruse ühes tiivas. Õpilaskodus on neli magamistuba ning üldkasutatavaks ruumiks nn elutuba-raamatukogu. Ühes toas elab kaks kuni kolm last.

Õpilaskodus elavate laste kasutuses on vajadusel kogu koolihoone. Õpilaskodu juures on mõisa ümbritsev park, staadion, aiamaa. Lapsed saavad süüa neli korda päevas koolihoones asuvas sööklas.

Pärast tundide lõppu on õpilastel võimalik osaleda ringide töös, jalutada, mängida, sportida õues, suhelda eakaaslastega, teha lihtsamaid majapidamistöid peremehe-perenaise juhendamisel. Koolis tegutsevad muusika-, spordi-, meisterdamis- ja puutööring, mõned õpilased käivad treeningutel Paides. Rehabilitatsiooniplaani ettekirjutuste kohaselt saavad õpilased osaleda hipoteraapia seansssidel ja/või kasutada psühholoogi teenust.

Õpilaskodu tegevuse üks eesmärke on leida igale lapsele sobiv harrastustegevus ning toetada lapsi huvialade ja hobide leidmisel. Õpilaskodu päevaplaanis on kindel aeg õppimiseks ja arvutikasutuseks.

Kasvatajatel on suur roll õpilaste aja planeerimise suunajate ja toetajatena, õpiabi jagamisel ning õpilaste omavaheliste suhete korraldamisel. Tähtsal kohal on õpilaste omaalgatuse ergutamine ning õpilaste eneste ideede toetamine vaba aja planeerimisel ja sisustamisel.

Oluline on ka töökasvatuse osa noorte kujunemisprotsessis: õpilased koristavad oma tube, osalevad köögitoimkonnas ja teevad lihtsamaid heakorratöid. Külastatakse lähiümbruse ettevõtteid, talumajapidamisi, koduloolisi ning ajaloolisi vaatamisväärsusi. Õpilastel on võimalik külastada meie kooli töötajate ja Vodja kooli sõprade kodusid, tutvudes erisuguste peremudelitega ning kogedes eluviiside erinevusi.

Õpilaskodu planeeritava tegevuse hulka kuuluvad ka matkad, õue- ja maastikumängud, teemaõhtud, kohtumised huvitavate inimestega, kino- ja teatrikülastused, filmiõhtud, mängu- ja tantsutoad jms.

Kord õppeperioodi jooksul või vajadusel tihemini toimuvad õpilaskodu koosolekud, kus arutatakse õpilaskodu korraldust, tehakse ettepanekuid, planeeritakse edasist tegevust.

Õpilaskodu kasvatajad toetavad ja suunavad õpilasi nende vajadustest lähtuvalt. Eelnevalt on ühisaruteludes ning koostöös lapsevanematega kindlaks tehtud lapse olulisemad muutmist vajavad harjumused või arendamist vajavad küljed (nt arvutisõltuvus, toitumishäired, nõrgad õpiharjumused, suhtlemisprobleemid, vähene füüsiline aktiivsus, õuepelgus vms). Igale lapsele individuaalselt lähenedes on võimalik saavutada muutusi paremuse poole. Õpilaskodu on pere ja kooli koostööpartner.