Stipendium

RaM Kooli asutajate üheks ideaaliks on alati olnud avatus, seda mitmes mõttes. Üks avatuse tahke on, et kool peab olema kättesaadav kõigile teadmishimulistele arenguvõimelistele lastele ja pere majanduslikud võimalused ei tohi kooliskäimisele takistuseks saada. Seetõttu on meie kavades algusest peale olnud stipendiumifond, kust võiksid toetust saada kuni veerand kooli õpilastest.

Stipendiume haldab Rocca al Mare Kooli Sihtasutus, mis ootab annetusi inimestelt ja organisatsioonidelt, kes peavad oluliseks, et hea haridus oleks kättesaadav kõikide perede lastele.

Stipendiumifondi saab maksuvaba annetuse teha Rocca al Mare Kooli Sihtasutuse arvele nr 221014016801 Swedbank’is.

Stipendiumi taotlemine

Soovijad (vanemad või õpilane) esitavad avalduse RaM Kooli Sihtasutusele stipendiumi saamiseks. Avalduse blanketi saab Vodja Koolist. Avaldusele lisatakse koopiad pere kahe viimase aasta tuludeklaratsioonidest (sobib väljatrükk e-maksuametist).
Avalduse esitamise lõpptähtaeg on 30. aprill (v.a uued kooli astujad).
Dokumendid palume tuua Vodja Kooli.

Sihtasutuse stipendiumikomisjon vaatab taotlused läbi ja annab oma otsusest teada kirjalikult maikuu jooksul. Tavaliselt antakse stipendium üheks õppeaastaks. Stipendium võib katta kogu õppemaksu või osa sellest vastavalt pere vajadustele ja sihtasutuse võimalustele.

Stipendiumi saamise tingimused

Stipendiumi saamise põhitingimus on majanduslik vajadus. Lisatingimuseks stipendiumi taotlemisel on, et õpilase õpiedukuse ning eriti töökuse ja käitumisega ei oleks koolis probleeme. Stipendiumikomisjon ei vaata läbi õppemaksuvabastuse taotlusi õpilastelt, kellel taotluse esitamise hetkel on õpivõlgnevusi st puuduvaid või puudulikke perioodihindeid. Õpivõlgnevuste, kooli kodukorra või õppemaksu võlgnevuste tekkimisel on Sihtasutusel õigus katkestada stipendiumi maksmine enne määratud tähtaja lõppu.


Warning: Trying to access array offset on null in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738