Õpetajad

Riina Põldvee

+372 56223241
riina.poldvee@ramkool.edu.ee

juhataja,
sotsiaalpedagoog,
käsitööõpetaja,
7. klassi juhataja

Aimar Asten

+372 5373 3764

õpilaskodu õpetaja

Alver Tõlgu

+372 5373 3764

peremees

Annika Crasta

+372 5806 2063
annika@vaukool.ee

hobukooli õpetaja,
kogemusnõustaja,
VAU MTÜ projektijuht

Annika Klemets

psühholoog,
inimeseõpetuse õpetaja

Galina Müür

+372 5373 3764

2. ja 3. klassi juhataja

Egle Ellermaa

1. klassi juhataja,
matemaatikaõpetaja

Eve Orlovski

perenaine,
õpilaskodu õpetaja

Indrek Kuuse

+372 5151 237
indrek.kuuse@ramkool.edu.ee

tööõpetuse, ajaloo-, füüsikaõpetaja

Janne Palu

+372 5373 3764

eripedagoog,
4. ja 5. klassi juhataja

Kristiina Krönkvist

+372 5373 3764

kokk

Kristina Lepik

inglise keele õpetaja,
tugiisik

Liisi Sakkool

+372 5373 3764
liisi.sakkool@ramkool.edu.ee

loodusainete ja matemaatikaõpetaja

Madli Luuk

kunstiõpetaja

Pille Tipp

+372 5373 3764
pille.tipp@ramkool.edu.ee

õpilaskodu õpetaja

Taavi Tikerpalu

kehalise kasvatuse õpetaja

Tiina Kivimäe

+372 5373 3764
tiina.kivimae@ramkool.edu.ee

muusikaõpetaja, koori juhendaja

Tiina Müürissepp

vene ja inglise keele õpetaja

Triin Toome - Hosman

+372 5373 3764

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Viljar Pennert

+372 5373 3764

informaatikaõpetaja