Õpetajad

Riina Põldvee

tel: +372 5373 3764
riina.poldvee@ramkool.edu.ee

juhataja kt,
käsitöö- ja kodunduseõpetaja
7.-8. klassi klassijuhataja

Aimar Asten

tel: +372 5373 3764

õpilaskodu kasvataja

Alver Tõlgu

tel: +372 5373 3764

mõisa peremees

Annika Crasta

tel: +372 5806 2063
annika@vaukool.ee

hobukooli õpetaja
VAU MTÜ - projektijuht,
kogemusnõustaja

Galina Müür

tel: +372 5373 3764

klassiõpetaja,
1. klassi klassijuhataja

Eliise Peelo

inglise keele õpetaja

Eve Orlovski

perenaine

Gerli Mikk

tel: +372 5373 3764

klassiõpetaja, 2.-3. klassi klassijuhataja

Heli Aade

kunstiõpetaja

Indrek Kuuse

tel: +372 5151 237
indrek.kuuse@ramkool.edu.ee

tööõpetuse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Janne Palu

eripedagoog, logopeed
6. klassi klassijuhataja

Kadri Voolaid-Haarde

tel: +372 5373 3764
kadri.voolaid@ramkool.edu.ee

klassiõpetaja, inglise keele õpetaja
4.-5. klassi klassijuhataja

Kristiina Krönkvist

tel: +372 5373 3764

kokk

Liisi Sakkool

tel: +372 5373 3764
liisi.sakkool@ramkool.edu.ee

loodusainete- ja matemaatikaõpetaja

Marika Toots

tel: +372 5373 3764
marika.toots@ramkool.edu.ee

2019/2020 õppeaastal Hispaania koolis

Pille Tipp

tel: +372 5373 3764
pille.tipp@ramkool.edu.ee

õpilaskodu kasvataja

Priit Saareleht

tel: +372 38 69 874
priit.saareleht@ramkool.edu.ee

füüsika-, loodusõpetuse-, matemaatikaõpetaja
9. klassi klassijuhataja

Tiia Tõlgu

tel: +372 5373 3764
tiia.tolgu@ramkool.edu.ee

psühholoog, HEV-koordinaator, inimeseõpetuse ja karjääriõpetuse õpetaja

Tiina Kivimäe

tel: +372 5373 3764
tiina.kivimae@ramkool.edu.ee

muusika õpetaja, koori juhendaja

Tiina Müürissepp

vene keele õpetaja

Triin Toome - Hosman

tel: +372 5373 3764

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Viljar Pennert

tel: +372 5373 3764

kehalise kasvatuse õpetaja