Õpetajad

Riina Põldvee

+372 56223241
riina.poldvee@ramkool.edu.ee

juhataja,
käsitööõpetaja,
9. klassi juhataja

Aimar Asten

+372 5373 3764
aimar.asten@ramkool.edu.ee

õpilaskodu õpetaja

Annika Aava

annika.aava@ramkool.edu.ee

sotsiaalpedagoog,
6. klassi juhataja

Annika Klemets

annika.klemets@ramkool.edu.ee

psühholoog,
inimeseõpetuse õpetaja

Galina Müür

+372 5373 3764
galina.muur@ramkool.edu.ee

1. ja 2. klassi juhataja

Egle Ellermaa

+372 5373 3764
egle.ellermaa@ramkool.edu.ee

3. klassi juhataja,

Eve Orlovski

eve.orlovski@ramkool.edu.ee

perenaine,
õpilaskodu õpetaja

Eve Siilak

eve.siilak@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja

Helen Arusoo

helen.arusoo@ramkool.edu.ee

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Helerin Aru

kokk

Indrek Kuuse

+372 5151 237
indrek.kuuse@ramkool.edu.ee

tööõpetuse, ajaloo-, ühiskonnaõpetuseõpetaja

Janne Palu

+372 5373 3764
janne.palu@ramkool.edu.ee

eripedagoog,
7. klassi juhataja

Kristjan Kirspuu

kristjan.kirspuu@ramkool.edu.ee

füüsika- ja IT õpetaja

Kristina Sepp

+372 5373 3764
kristina.lepik@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
8. klassi juhataja

Liisi Sakkool

+372 5373 3764
liisi.sakkool@ramkool.edu.ee

matemaatika- ja loodusainete õpetaja

Liivo Leetma

liivo.leetma@ramkool.edu.ee

kehalise kasvatuse õpetaja
õpilaskodu õpetaja

Riina Alev

+372 5373 3764
riina.alev@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja
4. ja 5. klassi juhataja

Tiina Kivimäe

+372 5373 3764
tiina.kivimae@ramkool.edu.ee

muusikaõpetaja, koori juhendaja

Triin Toome

triin.toome@ramkool.edu.ee

eesti keele ja kirjanduse õpetaja
lapsepuhkusel