Õpetajad

Riina Põldvee

+372 56223241
riina.poldvee@ramkool.edu.ee

juhataja,
käsitööõpetaja,
8. klassi juhataja

Aimar Asten

+372 5373 3764
aimar.asten@ramkool.edu.ee

õpilaskodu õpetaja

Annika Aava

annika.aava@ramkool.edu.ee

sotsiaalpedagoog

Annika Klemets

annika.klemets@ramkool.edu.ee

psühholoog,
inimeseõpetuse õpetaja

Galina Müür

+372 5373 3764
galina.muur@ramkool.edu.ee

3. ja 4. klassi juhataja

Egle Ellermaa

egle.ellermaa@ramkool.edu.ee

1. ja 2. klassi juhataja,
matemaatikaõpetaja

Eve Orlovski

eve.orlovski@ramkool.edu.ee

perenaine,
õpilaskodu õpetaja

Indrek Kuuse

+372 5151 237
indrek.kuuse@ramkool.edu.ee

tööõpetuse, ajaloo-, füüsikaõpetaja

Janne Palu

+372 5373 3764
janne.palu@ramkool.edu.ee

eripedagoog,
5. ja 6. klassi juhataja

Kristina Lepik

kristina.lepik@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
tugiisik

Liisi Sakkool

+372 5373 3764
liisi.sakkool@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja

Liisi-Ann Karro

liisi-ann.karro@ramkool.edu.ee

loodusainete ja matemaatikaõpetaja
9. klassi juhataja

Madli Luuk

madli.luuk@ramkool.edu.ee

kunstiõpetaja
tugiisik

Pille Tipp

+372 5373 3764
pille.tipp@ramkool.edu.ee

õpilaskodu õpetaja

Taavi Tikerpalu

taavi.tikerpalu@ramkool.edu.ee

kehalise kasvatuse õpetaja

Tiina Kivimäe

+372 5373 3764
tiina.kivimae@ramkool.edu.ee

muusikaõpetaja, koori juhendaja

Tiina Müürissepp

tiina.muurisepp@ramkool.edu.ee

vene ja inglise keele õpetaja

Triin Toome

+372 5373 3764
triin.toome@ramkool.edu.ee

eesti keele ja kirjanduse õpetaja
7. klassi juhataja

Viljar Pennert

+372 5373 3764
viljar.pennert@ramkool.edu.ee

informaatikaõpetaja