Õpetajad

Priit Saareleht

tel: +372 38 69 874
priit.saareleht@ramkool.edu.ee

juhataja,
füüsika-, loodusõpetuse-, matemaatikaõpetaja
8.-9. klassi klassijuhataja

Riina Põldvee

tel: +372 5373 3764
riina.poldvee@ramkool.edu.ee

õppejuht, HEV koordinaator
käsitöö- ja kodunduseõpetaja
6.-7. klassi klassijuhataja

Aimar Asten

tel: +372 5373 3764

õpilaskodu kasvataja

Alver Tõlgu

tel: +372 5373 3764

mõisa peremees

Annika Crasta

tel: +372 5806 2063
annika@vaukool.ee

hobukooli õpetaja
VAU MTÜ - projektijuht

Galina Müür

tel: +372 5373 3764

kooli perenaine, abiõpetaja

Gerli Mikk

tel: +372 5373 3764

klassiõpetaja, 1.-2. klassi klassijuhataja

Indrek Kuuse

tel: +372 5151 237
indrek.kuuse@ramkool.edu.ee

tööõpetuse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuseõpetaja

Kadri Voolaid-Haarde

tel: +372 5373 3764
kadri.voolaid@ramkool.edu.ee

klassiõpetaja, inglise keele õpetaja
3.-4. klassi klassijuhataja

Katrin Ellram

tel: +372 5373 3764
katrin.ellram@ramkool.edu.ee

logopeed

Kristiina Krönkvist

tel: +372 5373 3764

kokk

Hedi Jürgen

tel: +372 5373 37 64

kunstiõpetuse, muusika ja saksa keele õpetaja

Liisi Sakkool

tel: +372 5373 3764
liisi.sakkool@ramkool.edu.ee

loodusainete- ja matemaatikaõpetaja

Marika Toots

tel: +372 5373 3764
marika.toots@ramkool.edu.ee

klassiõpetaja, inglise keele, vene keele ja majanduse õpetaja
5. klassi klassijuhataja

Tiina Müürissepp

tel: +372 5373 3764

inglise keele õpetaja

Pille Tipp

tel: +372 5373 3764
pille.tipp@ramkool.edu.ee

õpilaskodu kasvataja

Tiia Tõlgu

tel: +372 5373 3764
tiia.tolgu@ramkool.edu.ee

psühholoog, inimeseõpetuse ja karjääriõpetuse õpetaja

Tiina Kivimäe

tel: +372 5373 3764
tiina.kivimae@ramkool.edu.ee

muusika ja inglise keele õpetaja, koori juhendaja

Triin Toome - Hosman

tel: +372 5373 3764

eesti keele ja kirjanduseõpetaja

Viljar Pennert

tel: +372 5373 3764

kehalise kasvatuse õpetaja